Hemen Başvur

AMOS Programı ile Yapısal Eşitlik Modeli Uygulması

KURSUN ADI: AMOS PROGRAMI İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI

KURSUN AMACI ve ÖNEMİ: 

Yeni bir ölçek geliştirme veya daha önce geliştirilen ölçeğin istatistiki olarak analiz edilmesi sosyal, eğitim ve tıp bilimlerinde araştırma metodolojileri açısından oldukça önemlidir. Yapısal eşitlik modellemesi (YEM); belirli bir konu üzerine kurulmuş olan modelin istatistiki olarak analiz edilmesine yarayan yöntemler bütünü olarak tanımlanabilir. Bu açıdan, YEM ile araştırmacılar; değişkenler arasındaki regresyon (yol) analizini, korelasyon analizini ve doğrulayıcı faktör analizini bir arada yapabilme ve modelin istatiksel olarak anlamlı olup olmadığının yorumlayabilme imkânı bulabilmektedirler. Klasik istatistik tekniklerinden farkı ise, birden fazla yöntemi içermesi ve model uyum iyiliklerinin tespit edilebilmesidir. Bu açıdan özellikle anket, model veya araştırma tasarımı üzerine çalışan araştırmacılar için YEM eğitiminin oldukça önemli bir fırsat olarak değerlendirileceği düşünülmektedir.

KURS BAŞLAMA TARİHİ: 30.01.2021

EĞİTİM SÜRESİ: Toplam 14 Saat (2 Gün)  planlanmaktadır. 

KATILIMCI SAYISI: 8 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI: Öğrencilerin yanlarında SPSS (en düşük 21 sürümü) ve AMOS programlarının yüklü olduğu bir dizüstü bilgisayar ile gelmesi gerekmektedir. (İhtiyaç halinde öğretim üyesi tarafından kurs öncesi yüklenebilecektir.)

PROGRAMDA DERS VERECEK EĞİTMENLER: Doç. Dr. Ömer Faruk Rençber, Gaziantep İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler ABD Öğretim Üyesi

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ: Doç. Dr.  Ömer Faruk Rençber

 EĞİTİM İÇERİĞİ:

  • Yapısal Eşitlik Modellemesi Nedir? (2 Saat)
  • Keşfedici Faktör Analizi Uygulaması (1 Saat)
  • AMOS Programının Tanıtılması (1 Saat)
  • AMOS’ta Model Tanımlama (1 Saat)
  • Örnek YEM Uygulaması (2 Saat)
  • En iyi Modeli Elde Etme Yöntemleri (2 Saat)
  • Doğrulayıcı Faktör Analizi Yorumlanması (1 Saat)
  • Yol Analizinin Yorumlanması (1 Saat)
  • Aracı Değişken ile YEM Analizi (1 Saat)
  • YEM Çıktılarının Tamamının Birlikte Yorumlanması (1 Saat)

Literatürden Örnek Çalışmaların İncelenmesi (1 Saat)

NOT: Üniversitemiz personel, öğrencilerine ve mezun öğrencilerimize % 10 indirim uygulanacaktır.

Gruplara özel indirim uygulanmaktadır.

Kurs başladıktan sonra ücret iadesi kesinlikle yoktur.

BAŞVURU YAP

Numaranızı başında 0 Olmadan 10 Hane olarak yazınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.