Hemen Başvur

Arabuluculuk Eğitimi

KESİN KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR.

EĞİTİM 13 NİSAN 2019 CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR.

1-KURSUN AMACI :

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu ve “Hukuk uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği”ne göre; Arabulucu siciline kayıtlı olabilmek için Adalet Bakanlığınca yapılacak olan sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Söz konusu sınava katılmanın şartları arasında, “Arabuluculuk Eğitimi”ni tamamlamış olmak yer almaktadır. Kursun amacı; söz konusu kişilerin arabuluculuk sınavına giriş hakkını kazanmaları konusunda belgelendirmek ve katılım belgesi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

2-KURSUN ÖNEMİ :

Arabulucu siciline kayıtlı olabilmek için Adalet Bakanlığınca yapılacak olan sınavda başarılı olmak için gerekli teorik alt yapının oluşturulması ve uygulama konusunda bilgi sahibi olunması bakımından eğitime katılmak önem taşımaktadır.

3-EĞİTİM SÜRESİ  :

Eğitim süresi 84 (Seksen Dört)saattir. Programımız 68 (altmış sekiz) saatlik teori ve 16 (on altı) saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince, eğitim veren kuruluşun izni ve mazereti dışında, derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

4-BEKLENEN KATILIMCI SAYISI :

30

5-BAŞVURU ŞARTLARI :

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıllık kıdem sahibi kişiler, arabuluculuk eğitim programına katılabilirler. 

6-KURS ÜCRETİ

Eğitim Katılım Ücreti: 2.000,00 TL (KDV dahil)

 

7-PROGRAMDA DERS VERECEK EĞİTMENLER :

Prof.Dr. Emine Koban

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet Bozdağ

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan          

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Erdoğan    

Öğr. Grv. Abdülkadir Güzel

Doç. Dr. Mehmet Murat

Dr. İbrahim Tanrıkulu

Dr. Eyüp Özkamalı

Arb. Mehmet Kaya

Arb. Hayrullah Demir       

Arb. Abdulkadir Güzel

8-PROGRAM KOORDİNATÖRÜ :

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCAN (Genel Arabulucu ve İş Hukuku Uzman Arabulucu)

 

EĞİTİM TARİHİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

KONU

DERS SAATİ

TOPLAM

13 Nisan 2019 (Cumartesi)

14 Nisan 2019 (Pazar)

 

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bozdağ

Arabuluculuk Nedir?

 

Arabuluculuk Sürecinin Temel ilkeleri

 

Arabulucu Kimdir?

 

 

 

 

 

09.00-18.00

09.00-18.00

 

16 SAAT

20 Nisan 2019 (Cumartesi)

21 Nisan 2019

(Pazar)

 

Prof. Dr. Emine Koban

Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Ercan

 

 
 

Arabuluculukta Etik

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk

Arabuluculuk Mevzuatı

Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması

 

09.00-18.00

09.00-17.00

 

15 SAAT

 

 

 

27 Nisan 2019 (Cumartesi)

28 Nisan 2019 (Pazar)

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Ercan

 

Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi

Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması

 

Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması

 

 

 

09.00- 18.00

09.00- 20.00

 

 

 

 

 

 

18 SAAT

 

04 Mayıs 2019 (Cumartesi)

 

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Erdoğan

Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması

Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/ Anlaşma Aşaması

 

08.30- 21.30

 

 

 

 

12 SAAT

05 Mayıs  2019 (Pazar)

Doç. Dr. Mehmet Murat

Dr. İbrahim Tanrıkulu

Dr. Eyüp Özkamalı

 

Çatışma Teorisi

 

09.00-17.00

 

7 SAAT

11 Mayıs 2019 (Cumartesi)

12  Mayıs 2019 (Pazar)

Arb. Mehmet Kaya      

Arb. Hayrullah Demir  

Arb. Abdulkadir Güzel

 

 

Uygulama Eğitimi

 

09.00-18.00

09.00-18.00

 

16 SAAT

EĞİTMEN HAKKINDA

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCAN

Genel Arabulucuk ve İş Hukuku Uzmanı

BAŞVURU YAP


E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.