Hemen Başvur

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Eğitimi

Toplam Ders Saati: 48 Saat (36 Saat Teorik+12 Saat Uygulama)

Haftalık Ders Saati: 16 Saat

ÖN BAŞVURU ALINMAKTADIR.

PROGRAMIN AMACI

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253-254-255. maddeleri ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği (05.08.2017 tarih ve 30145 Sayılı RG) ile çerçevesi belirlenmiş olan "Uzlaştırmacı Eğitiminin, T.C. Adalet Bakanlığı'ndan alınacak yetki çerçevesinde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

KURSA KİMLER KATILABİLİR

* Baroya kayıtlı avukatlar,

* Hukuk fakültesi mezun olmak

* Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  İktisat Fakültesi,  İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:
-          Anayasa Hukuku
-          Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
-          Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
-          Ceza Muhakemesi Hukuku
-          Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
-          Ticaret Hukuku
-          İş Hukuku
-          Borçlar Hukuku

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Kurs Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont (Merkezimizden post cihazıyla çekim yapılmaktadır)

Baroya Kayıtlı Avukatlar (Baroya kayıtlı avukat olduğuna dair resmi belge örneği) 

* Hukuk Fakültesi Mezun Olanlar (Diploma Fotokopisi)

Siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarından mezun olanlar için müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini almış olduğunu gösterir transkript örneği ve diploma fotokopisi

EĞİTİM PROGRAMI

-Onarıcı Adalet Anlayışı

-Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temelleri

-Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

-Uzlaştırma Müzakereleri

-Uzlaştırmadan Sonuç Çıkarma

-Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması, Nedenleri, Kapsamı ve Uzlaştırma Teklifi,

-Uygulamalı Eğitim.

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ

NOTLAR:

Sınıflarımız  30 kişilik olacaktır. 

Eğitim Gaziantep Üniversitesi içinde  Sürekli Eğitim Merkezinde Verilecektir. 

Kursiyerlere Katılım Belgesi Verilecektir.

Kurs Devam Zorunluluğu vardır.

Paraf Karta 6 taksit İmkanı. Nakitte Halkbank Şubesine  yatırılacaktır.

Kurumumuzdan Post Cihazıyla Çekim Yapılabilmektedir.

Evrakları eksiksiz bir şekilde fotokopi ve aslıyla birlikte  başvurmanız gerekmektedir.

Hesap Adı: Gaziantep Üni. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-GÜSEM Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şb.

IBAN NO: TR20 0001 2001 3380 0080 0000 07

NOT: Ad, Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı Belirtilecek.

GÜSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTE İÇİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ZEMİN KATTADIR.

BAŞVURU YAP

Numaranızı başında 0 Olmadan 10 Hane olarak yazınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.