Çocuklar İçin Felsefe Eğiticilerin Eğitimi

Programın Adı:

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğiticilerin Eğitimi Programı

Eğitimci veya Eğitimcilerin Adı:

Doç.Dr. Senem KURTAR

Eğitimin Türü (Online-Yüz yüze ?)

Yüz yüze

Programın Hedef Kitlesi

Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri, Öğretmenler

Son Başvuru Tarihi:

 15 Haziran 2021

Eğitim Takvimi

 2 hafta / haftada 4 gün /günlük 5 saat/Toplam 40 saat

Eğitimin Yeri

(Online ise Zoom Platformu)

GÜSEM eğitim sınıfları ya da Felsefe Bölümü Derslikleri, Toplantı Salonları, Kampüsteki Açık Alanlar

Eğitim sonunda sınav yapılacaksa:                           Sınav Tarihi:

Eğitimin Temmuz ayının ilk haftalarında yapılması planlandığı için, sınav eğitim sonunda yapılacaktır.

Sınavda başarılı olanlara GÜSEM tarafından düzenlenecek olan bir Sertifika verilecektir. Başarılı olamayanlara Katılım Belgesi verilecektir.

Programın Amacı:

Çocuklar için Felsefe Eğiticilerin Eğitimi Programı, felsefe alanında çocuklarla eğitim programları yürütecek veya tasarlayacak eğitmenlerin veya eğitmen adaylarının gerekli yetkinliklerini geliştirebilmelerini amaçlamaktadır. Programda Çocuklar için Felsefe uygulama tasarımı teknik ve materyal kullanımı ve geliştirilmesi yöntemlerine ışık tutulacak, çocuklarla kurulacak ortamda onları etkileme, her yaştan çocukla felsefe etkinlikleri yapabilme, çocukların soyut düşünme becerisini harekete geçirebilme, kavramlar arası ilişki kurabilme, hayal gücünün ve yaratıcılığın gelişimi, öğrenme ve sorgulama isteğini teşvik etme, diğerleriyle ilişkilerinde eşitlik, hak, dostluk gibi konularda ihtimam geliştirme gibi yeterlilikler kazandırılacaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir?  Başvuru İçin Önkoşul Durumu):

Felsefe Bölümü Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri

Felsefe Öğretmenleri

Eğitim Felsefesi Alanında Çalışan Lisansüstü Öğrenciler

Bu Programın Önemi:

Farklı yaş gruplarından çocukların öğrenme, düşünme, ifade etme ve pratiğe geçirme becerilerinin gelişimini sağlayan bir yöntem olan Çocuklar İçin Felsefe (P4C) programında eğitici olmak için gerekli “bilgi, beceri ve pratikleri” kazandırmak ve program sonunda başarılı olanlara “Üniversite onaylı sertifika” alma imkânı sunmak.

Program Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?)

  • Çocuklar için felsefe ve çocukluk felsefesi alanında yetkinlik kazanmak.
  • Çocuklarla Felsefe Yapma etkinliklerinde, atölyelerinde ÇİF / P4C Programının temel yapısını, amaçlarını ve gerekliliklerini öğrenmiş ve içselleştirmiş bir eğitici yeterliliği kazanmak.
  • Çocuklara bir bilgiyi, kavramı ya da düşünceyi aktarırken ya da onlarla tartışırken nasıl davranması gerektiği bilgisine sahip olmak.
  • Bu ve benzeri programlarda çocuklarla kurulan ilişkide dil ve beden kullanımının nasıl olması gerektiğini öğrenmek.
  • Zor bir konuyu mümkün olduğunca açık ve basit nasıl anlatılması gerektiğini ilişkin beceri geliştirmek.
  • Çocuklarda eleştirel, yaratıcı, iş birliğine dayalı, bağlantılı düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, farkındalık, kavramları tanımlama, sınıflama, ayırt etme, kavramlar hakkında akıl yürütme, ilişkilendirme becerisi geliştirme, farklı görüşlere eşit mesafede yaklaşabilme, düşüncelerini özgüvenle ifade edebilme, sorgulama yeterliliği kazandırma yöntem, teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Eğitimin Toplam Saati ve Devam Zorunluluğu:

40 Saat

Eğitimlerimize en az % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğitmen tarafından alınan yoklama listesine göre eğitimlerin % 70'ine devam eden kursiyerlerimize “Katılım Belgesi” verilecek olup, eğitime düzenli devam etmeyen kursiyerlere herhangi bir belge verilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program İçeriği:

 

1.Hafta Eğitim Programı İzlencesi

(Eğitimin ilk haftası teorik ağırlıklı olacak, tartışma ve diyaloga önem verilecektir.)

1. Gün: “Çocuk Kimdir?” Sorusu ışığında mevcut çocuk algısı ele alınarak Çocukluk Felsefesi alanındaki çalışmalar ele alınacaktır. Bu bilgiler ışığında katılımcılarla aktif tartışma yoluyla diyaloga geçme yöntemi izlenecektir. Çocuk ve çocukluk meselesi hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

2. Gün: P4C, Çocuklar İçin Felsefe’nin Batı’daki ve Türkiye’deki yeri, anlamı ve önemi ele alınacak ve bu programın gerekliliği, ne şekilde yapılmasının daha uygun olacağı üzerine muhakeme yapılacaktır (Üzerine düşünme, tartışma, diyalog, aktif katılım esastır).

3. Gün: Program içeriği nasıl oluşturulur, nelere dikkat etmek gerekir ve içerik nasıl uygulanır? Hakkında görseller eşliğinde (yürütücünün önceki deneyimlerine ait fotoğraf ve videolar) ayrıntılı bir bilgilendirme yapılacaktır.

4. Gün: Program yürütücüsü bir önceki gün eğitim bitiminde katılımcılardan çocuklar için bir felsefe etkinliği tasarlamasını isteyecek ve her bir katılımcı kendi tasarladığı etkinliği nasıl tasarladığı, neden o şekilde tasarladığını gerekçeli olarak anlatacaktır. Program yürütücüsü bu anlatım esnasında müdahale ederek dikkat edilmesi gereken hususları belirtecektir.

2. Hafta Eğitim Programı İzlencesi:

(Eğitimin 2. Haftası Uygulama Ağırlıklı Olacaktır).

1. Gün: Program yürütücüsü çocuklarla yaptığı etkinliklerden birini (oyun/etkinlik) katılımcılara uygulayacaktır. Uygulama bitince üzerine tartışılacaktır.

2. Gün: Program yürütücüsü çocuklarla yaptığı etkinliklerden birini (oyun/etkinlik) katılımcılara uygulayacaktır. Uygulama bitince üzerine tartışılacaktır.

3. Gün: Katılımcılardan hafta başında bir çocuklar için felsefe etkinliği tasarlamaları istenecek. Hazırladıkları etkinlikleri programın 3. Gününde (katılan grubun ilk yarısı) diğer katılımcı arkadaşlarına uygulayacaklar. Program yürütücüsü bu uygulamalar esnasında kılavuzluk edecek, gerekli noktalarda müdahale edecektir.

4. Gün: Katılımcılardan hafta başında çocuklar için bir felsefe etkinliği tasarlamaları istenecek. Hazırladıkları etkinlikleri programın 4. Gününde (katılan grubun ikinci yarısı) diğer katılımcı arkadaşlarına uygulayacaklar. Program yürütücüsü bu uygulamalar esnasında kılavuzluk edecek, gerekli noktalarda müdahale edecektir.

Uygulamalar bittiğinde programın genel bir değerlendirmesi yapılacaktır.

Program Ücreti Önerisi:

GAÜN Öğrencileri için indirimli fiyat: 500-TL

Katılımcı ücreti: 750.-TL.


GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.