Çocuklarla Felsefe Atölyesi

Eğitimin Adı: Çocuklarla Felsefe Atölyesi

Eğitimci veya Eğitimcilerin Adı Soyadı:

Doç.Dr. Senem KURTAR

(Çocuklarla Felsefe Program Koordinatörü ve Uzmanı)

 

 

Eğitimin Türü (Online-Yüz yüze ?)

Yüz yüze Eğitim

Eğitimin Hedef Kitlesi

12-14 yaş aralığındaki çocuklar

Son Başvuru Tarihi:

 

Eğitim Takvimi (detaylı)

Eğitimimiz .................... günü başlayacak olup .......................... günü sona erecektir (5 gün)

 

Eğitim saatleri: 14.00-17.00 (3 saat)

Eğitimin Yeri

(Online ise Zoom Platformu)

GÜSEM Eğitim Salonları/İlgili salonun çocukların rahatça hareket edebileceği, yuvarlak ya da etkinlik içeriğine bağlı olarak grup olabilecek şekilde oturabilecekleri bir salon olması gerekmektedir. Projeksiyon, projeksiyon perdesi, ses sistemi/hoparlör olması, bazı etkinliklerde rahatça resim vb. yapabilmeleri için masaların olması gerekmektedir.

Eğitim sonunda sınav yapılacaksa: Sınav Tarihi:

Eğitim sonunda sınav yapılmayacak, katılımcılara eğitimle ilgili bir anket uygulanacaktır.

Eğitimin Amacı:

Düşünme oyunları, tartışma, diyalog, eleştirel düşünme, görsel ya da işitsel materyallerle çeşitli soyut kavramlar arası ilişki kurma odaklı etkinlikler aracılığıyla çocukların felsefi düşünme biçimine hazırlanmalarını ve erken yaşlarda felsefe ile tanışmalarını sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

(Başvuru İçin Önkoşul Durumu):

10-12 Yaş Grubu Çocuklar

Eğitimin Önemi:

1970’lerde Avrupa’da P4C - Philosophy for Children (Çocuklar İçin Felsefe) adıyla küçük yaştaki çocukların eleştirel düşünme kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak okullar ve çeşitli kurumlarda uygulanmaya başlamış olan bir eğitim modelidir. Ülkemizde de 1990’lar itibariyle bu alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan bu modelin temel önemi çocukların bilgi edinme, öğrenme, uygulama sürecinde sorgulama yetilerinin gelişimini, yaratıcı düşünmeyi ve yaratıcılığı, eleştirel yaklaşımı, soyut ve ilişkisel düşünme becerilerini geliştirmek ve tüm bunları yaparken de okullardan farklı olarak oyun, diyalog, drama, görsel materyaller kullanarak keyifli ve rahat bir ortam sunmaktır.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Kazanımlar:

(Eğitimin kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?)

 1. Gündelik olay ve olgular üzerine/hakkında düşünme, düşündüklerini topluluk içinde ifade etme,
 2. Düşünceleri üzerine/hakkında düşünme, diğerlerini dinleme ve onların düşünceleriyle kendi düşünceleri arasında ilişki kurma,
 3. Okullarda öğrenmiş oldukları ya da öğrenecekleri bilgilere sorgulayıcı ve özdenetimli bir biçimde yaklaşma,
 4. Farklı alan ya da disiplinlere özgü bilgi ve uygulamalar arasında bağ kurma,
 5. Vizyonlu-derinlikli (arka planı görerek, geniş bir biçimde) düşünebilme.
 6. Kavramsallaştırma becerisinin gelişimi, soyut kavramlarla somu olgular arası bağ kurabilme,
 7. Çeşitli alan ve konularda yaratıcılığın gelişimi.

Eğitimin Toplam Saati:

15 saat

Eğitimin İçeriği:

 

 

Toplam 5 gün olarak planlanan eğitimde her gün o güne özgü tasarlanan felsefe oyun ya da etkinliği katılımcılar ve eşlikçi/yürütücü eğitim ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

 1. Gün: Tanışma, Kendini ve Diğerini Tanıma Oyunu (Görsel imgeler eşliğinde tasarlanan bir oyun-Resim yapma ve resimde anlatılanı bilme odaklı)
 2. Gün: Animasyonlarla Düşünelim (Düşündürücü animasyonlar eşliğinde soru ve kavram bulma oyunu)
 3. Gün: Gyges Miti –Görünmezlik Oyunu (Bir mitos/söylencenin teatral anlatımı sonrasında çocukların ve eğitim ekibinin aktif katılımıyla oynanan bir oyundur).
 4. Gün: Filozof Sözleri/ Düşündüren Sözler Etkinliği (Grup Olarak Diyalog-Tartışma)
 5. Gün: Töz Oyunu (“Her şeyin en önemli bir şeyi, ondan alırsak onun da olmayacağı bir şey vardır, peki bu ne olabilir ?” sorusu odaklı bir oyun).

Eğitimin Açılabilmesi İçin Gerekli Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı:

Minimum: 12

Maksimum: 20

Eğitimin Ücreti Önerisi:

700 TL


GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.