Eğitim Becerileri Kursu

Eğitimin Adı:

Eğitim Becerileri Kursu

Eğitimci veya Eğitimcilerin Adı Soyadı:

Doç. Dr. Neriman AYDIN,

Prof. Dr. Can DEMİREL,

Prof. Dr. Sibel Oğuzkan BALCI,

Prof. Dr. Maruf ŞANLI,

Prof. Dr. A. Feridun IŞIK

Eğitimin Türü (Online-Yüz yüze?)

Yüz Yüze

Eğitimin Hedef Kitlesi

Sağlık alanında eğitici olarak çalışmak isteyen, Tıpta Uzmanlık Eğitimini / Sağlık Alanında Doktora eğitimini tamamlamış ya da devam etmekte olan kişiler

Son Başvuru Tarihi:

 

Eğitim Takvimi (detaylı)

Eğitimimiz ........................... günü başlayacak olup ................................ günü sona erecektir (4 gün) (29 Ekim Resmi Tatil).

Teorik/Uygulama Eğitim Saatleri: 09:00-17:00 (8 saat)

Uygulama Eğitim Saatleri: 17:00-21:00 (4 saat)

NOT: Eğitim başlamadan önce Ön Değerlendirme sınavı yapılacaktır.

Eğitimin Yeri

(Online ise Zoom Platformu)

Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Merkezi

Eğitim sonunda sınav yapılacaksa:                           Sınav Tarihi:

Ön Değerlendirme Sınavı: ............................, 09:00-10:00

 

 

Eğitim Sonu Sertifika Sınavı:........................., 19:00-21:00

Eğitimin Amacı:


Eğiticilerin etkin eğitim yapabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutum geliştirmelerini sağlamak

Eğitime Kimler Katılabilir? 

 

(Başvuru İçin Önkoşul Durumu):

Tıpta Uzmanlık Eğitimini / Sağlık Alanında Doktora eğitimini tamamlamış ya da devam etmekte olan kişiler.

 

Eğitim alanı ile ilgili diploma veya diploma yerine gecen mezuniyet belgesi,

Doktora öğrencileri için öğrenci belgesi

Eğitimin Önemi:

Eğitim verilecek grup, meslek yaşamına atılmış ya da atılmak üzere olan erişkinlerden oluştuğu için eğitim yaklaşımının buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Başarılı bir eğitim için bilgili olmak yanında bilginin aktarılması büyük önem taşımaktadır. Kendi alanında uzman olan çalışanların eğitmen olduklarında bilgi ve becerilerini diğerlerine nasıl aktaracaklarını öğrenmeleri değerlidir.

Eğitim becerileri kursu ile temelinde yetişkin öğrenme prensipleri yatan yetiştiricilik ve insancıl eğitim tekniklerini öğrenirler. Bu doğrultuda eğiticiler, yeni bilgiyi nasıl daha etkili yollardan sunabileceklerini eğitim etkinliklerinde yetişkinlerin öğrenme ilkelerine uygun davranabilmeli, olumlu bir eğitim ortamı oluşturabilmeli, eğitimin amacına uygun eğitim tekniği seçebilmeli ve uygulayabilmeli, eğitim araç ve gereçlerini etkin bir biçimde kullanabilmeli, eğitim sürecini ve sonucunu etkin bir şekilde değerlendirebilmeli, bu anlamda güncel teknolojik olanakları kullanabilmelidir. Aynı zamanda öğretilenlerin ölçme ve değerlendirmeleri belli ilkelere dayandırılarak yapılmalıdır. 

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Kazanımlar: 

(Eğitimin kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?)

Eğitim becerileri kursu ile temelinde yetişkin öğrenme prensipleri yatan yetiştiricilik ve insancıl eğitim tekniklerini öğrenirler. Bu doğrultuda eğiticiler, yeni bilgiyi daha etkili yollardan sunabilecekler, eğitim etkinliklerinde yetişkinlerin öğrenme ilkelerine uygun davranabilecekler, olumlu bir eğitim ortamı oluşturabilecek ve sürdürebilecekler, eğitimin amacına uygun eğitim tekniği seçip  uygulayabilecekler, eğitim araç ve gereçlerini etkin bir biçimde kullanabilecekler, eğitim sürecini ve sonucunu etkin bir şekilde ölçüp değerlendirebilecek ve bu anlamda güncel teknolojik olanakları kullanabileceklerdir.

Eğitimin Toplam Saati:

45 saat (13 Saat Teorik, 32 saat Uygulama)

Eğitimin İçeriği:

 

Tıp eğitimindeki gelişmeler

Eğitimde amaç ve hedeflerin yazılması

Olumlu eğitim ortamı ve sunum teknikleri

Eğitim yöntem ve teknikleri      

Eğitim araçlarının kullanımı

Beceri eğitimi

Ölçme ve değerlendirme temel ilkeleri

Elektronik sınav sistemi

Simülasyon ve OSCE

Eğitimin Açılabilmesi İçin Gerekli Minimum ve Maksimum Kursiyer Sayısı:

Minimum   : 12 kişi

Maksimum : 20 kişi

Eğitimin Ücreti:

3000 TL

 


GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.