Hemen Başvur

Ekonometride Güncel Teknikler

Kursun Adı:  Ekonometride Güncel Teknikler
Eğitimin Türü (Online-Yüzyüze ?) Online
Eğitimin Hedef Kitlesi Lisansüstü Öğrenciler, Akademisyenler, Araştırmacılar
Kursun Amacı: Lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin, akademisyenlerin ve iş dünyası analistlerinin ülke veya firma gruplarına dayalı veri setleri üzerinden yapacakları çalışmalarda faydalanabilecekleri analiz tekniklerini uygulayabilme yeterliliği kazandırmak.
Eğitime Kimler Katılabilir? (Başvuru İçin Önkoşul Durumu):  Temel düzeyde zaman serisi ve panel veri yöntemlerini bilgisi gereklidir.
Kursun Önemi: Ekonometrik yöntemlerin temellerinin kavranması, sürekli olarak güncellenen yeni tekniklerin öğrenilmesi ve katılımcıların kaliteli ve etki faktörü yüksek dergilerde yayın yapabilmeleri bakımından önem arz etmektedir.
Kurs Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?) Kurs sonunda, kursa aktif katılım gösteren katılımcılar, akademik araştırmalarında veya piyasa araştırmalarında, modellemelerin ampirik analizlerini yapabilecek düzeye erişeceklerdir.
Kurs Saati: 20
Kurs İçeriği:  Zaman Serisi Analizinde Güncel Teknikler
• Yapısal Kırılmalara İzin Veren Birim Kök Testleri
o Zivot ve Andrews (1992) Birim Kök Testi (1 Kırılma)
o Narayan ve Popp (2010) Birim Kök Testi (2 Kırılma)
o Lee ve Strazicich (2003) Birim Kök Testi (2 Kırılma)
o Carrion-i-Silvestre vd. (2009) Birim Kök Testi (5 Kırılma)
• Fourier Birim Kök Testleri
o Fourier ADF Birim Kök Testi
o Fourier LM Birim Kök Testi
o Fourier KSS Birim Kök Testi
• RALS Birim Kök Testleri
o RALS ADF Birim Kök Testi
o RALS LM Birim Kök Testi
• Yapısal Kırılmalara İzin Veren Eşbütünleşme Testleri
o Gregory ve Hansen (1996) Eşbütünleşme Testi (1 Kırılma)
o Hatemi-J (2008) Eşbütünleşme Testi (2 Kırılma)
o Maki (2012) Eşbütünleşme Testi (5 Kırılma)
• Yapısal Kırılmalar Altında Katsayı Tahmini
o FMOLS Katsayı Tahmini
o DOLS Katsayı Tahmini
o CCR Katsayı Tahmini
• Nedensellik Testleri
o Hacker ve Hatemi-J (2006) Bootstrap Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
o Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Testi
o Balcılar vd. (2010) Zamanla Değişen Nedensellik Testi
Panel Veri Analizinde Güncel Teknikler
• Birinci ve İkinci Nesil Panel Veri Yöntemleri Ayrımı
• Yatay Kesit Bağımlılığının Test Edilmesi
o LM Testi
o CDLM Testi
o CD Testi
o LMadj Testi
• İkinci Nesil Birim Kök Testleri
o SURADF Birim Kök Testi
o CADF Birim Kök Testi
o CIPS Birim Kök Testi
o Hadri-Kurozumi Birim Kök Testi
• Yapısal Kırılmalara İzin Veren İkinci Nesil Birim Kök Testleri
o Im-Lee-Tieslau (2005) Birim Kök testi
o Carrion-i-Silvestre vd. (2005) Birim Kök Testi
• İkinci Nesil Eşbütünleşme Testleri
o Westerlund (2007) ECM Eşbütünleşme Testi
o Westerlund ve Edgerton (2007) LM Bootstrap Eşbütünleşme Testi
o Westerlund (2008) DH Eşbütünleşme Testi
• Yapısal Kırılmalara İzin Veren İkinci Nesil Eşbütünleşme Testi
o Westerlund (2008) Eşbütünleşme Testi
• İkinci Nesil Katsayı Tahmincileri
o CCE Tahmincisi
o AMG Tahmincisi
o CUP-FM Tahmincisi
o BA-OLS Tahmincisi
• İkinci Nesil Nedensellik Testleri
o Dumitrescu-Hurlin Nedensellik Testi
o Konya (2006) Nedensellik Testi
Kurs Ücreti: 600 TL
Programda Ders Verecek Eğitmenler: Doç. Dr. Mehmet Akif DESTEK
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet Akif DESTEK

BAŞVURU YAP

Numaranızı başında 0 Olmadan 10 Hane olarak yazınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.