Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finans Eğitimi

Kursun Adı:  Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finans Eğitimi
Eğitimin Türü (Online-Yüzyüze ?) Online
Eğitimin Hedef Kitlesi Türkiye Genelinde İşletmelerde Çalışan Finansçı Olmayan Yöneticiler 
Son Başvuru Tarihi:  
Eğitim Takvimi  (Cumartesi-Pazar)
Kursun Amacı: Finansçı olmayan yöneticilerin temel finansal teknikleri analiz etmersi, işletmenin faaliyet süreci içerisinde geniş bir uygulama alanı bulan finansal işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için temel becerilerin kazanılmasıdır. 
Eğitime Kimler Katılabilir? (Başvuru İçin Önkoşul Durumu):  Türkiye Genelinde İşletmelerde Çalışan Finansçı Olmayan Yöneticiler 
Kursun Önemi: Günümüz dünyasında kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi ve üretim süreçlerinin optimum verim ile devam etmesi gerek işletmeler açısından gerekse toplum açısından önem arz etmektedir. Her arz kendi talebini oluşturur düşüncesinden, her arz kendi talebini bulmak zorundadır düşüncesinin hakim olduğu mal ve hizmet piyasalarında sadece iş süreçlerinin doğru yönetilmesi işletmelerin yoğun rekabet ortamında karlılığının arttması için yeterli görülmemektedir. İşletmeler ister mevcut yatırımlarına devam etmek olsun ister de yeni yatırım alanlarına giriş yapmak için ciddi miktarda finansal kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Finansal kaynaklar arzının sınırlı talebinin sınırsız olduğu piyasada doğru finansman kaynağına erişim zorlaşmakta ve bu kaynakların sağlanması haricinde doğru yönetilmesi günden güne önem kazanmaktadır. Finansal yönetim ilkelerinin sadece finans yöneticileri tarafından bilinmesi, işletmelerin etkin bir finansal yönetim politikası uygulaması ve başarılı sonuçlar alması için yeterli değildir. Bu kapsamda finans eğitimi almamış ve finans biriminde çalışmayan yöneticilerin temel finansal ilkeleri öğrenmesi ve içselleştirmesi üretim ve yönetim sürecinde işletmenin rekabet edilebilirlik düzeyinin artırılması ve kaynakların işletme ortamı içerinde daha etkin kullanılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda finansçı olmayan yöneticlerin finans konusunda temel bilgilere sahip olmasının işletmenin iş süreçlerinin planlanması ve uygulanması açısından önem arz etmektedir. 
Kurs Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?) - Temel finansal bilgilere sahip olmak,
Kurs Saati: 32
Kurs İçeriği: 

Finansal Yönetime Giriş,

Temel Mali Tabloları Okuma,

Finans Varlıklar ve Pazarlar, 

Finansal Analiz Teknikleri ve Planlama,

Temel Finans Matematiği,

Alternatrif Finansman Yöntemleri,

Nakit Akış Yönetimi,

Sermaye Maliyeti ve Kararları,

Borç Yönetimi,

Amortisman ve Vergi  Süreci,

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri,

Karşılık Ayrılması,

Başabaş Analizi ve Maliyet Yönetimi.

Kurs Açmak İçin Gereken Asgari Katılımcı Sayısı: 20
Kurs Ücreti: 2750 TL
Programda Ders Verecek Eğitmenler: Doç.Dr. Erkan Alsu, Dr.Öğretim Üyesi Murat Karahan
Program Koordinatörü: Doç.Dr. Erkan Alsu

GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.