İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon İşlemi, Belge Yönetimi Ve Arşivleme Eğitimi

Programın Adı:

ISO 45001: 2018 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon İşlemi, Belge Yönetimi Ve Arşivleme Eğitimi

Eğitimci  Adı:

 

Eğitimin Türü (Online-Yüz yüze ?)

Online

Programın Hedef Kitlesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans, Lisans ve Lisans Üstü Programı Öğrencileri

Son Başvuru Tarihi:

26.05.2021

Eğitim Takvimi

2 hafta / haftada 3 gün /günlük 2 saat/Toplam 12 saat

Ders Saatleri: 19:00-21:00

Çarşamba-Perşembe-Cuma

Eğitimin Yeri

(Online ise Zoom Platformu)

 

Programın Amacı:

Yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, tüm çalışanlara sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacı ile oluşturulan ISO 45001: 2018İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına ait dokümanlarının tanımlanması ve hazırlanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Eğitime Kimler Katılabilir?  Başvuru İçin Önkoşul Durumu):

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Lisans/Önlisans Öğrencileri

Bu Programın Önemi:

İş sağlığı ve güvenliği programı öğrencilerinin mezuniyetleri sonrası  çalışma hayatlarında karşılaşacakları iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları ve sistemin dökümantasyon yapısı ile belge yönetimi hususunda uygulama yapmaları açısından önem arz etmektedir.

Program Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?)

 • ISO 45001: 2018 İSG yönetim standardının şartlarını bilmek
 • Dökümantasyon ve belge yönetimini bilmek
 • İSG ile ilgili terim ve tarifleri bilmek
 • İSG risk değerlendirmesi yapabilmek
 • Risk ve fırsatları belirlemek
 • Acil durumları planlayabilmek
 • İlgili tarafların beklentilerini belirleyebilmek
 • İSG yönetim sistemi kurmak için temel yapıları tanımak
 • Arşivleme yapabilmek

Programın Toplam Saati:

12 saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program İçeriği:

 

 • Doküman
 • Doküman Tipleri
 • Dokümantasyon
 • Kayıt
 • Kayıt Tipleri
 • Doküman ile Kayıt arasındaki farklar
 • ISO 45001: 2018Standardına göre hazırlanması gereken Dokümanlar
 • ISO 45001: 2018 Standardına göre zorunlu olmasa da  hazırlanması gereken dokümanlar
 • ISO 45001: 2018 Standardına göre tutulması gereken kayıtlar
 • ISO 45001: 2018 Standardına göre zorunlu olmasa da  tutulması gereken Kayıtlar
 • Doküman Kontrolü
 • Kayıt Kontrolü
 • ISO 45001: 2018 İSG Politikası 
 • ISO 45001: 2018 İSG Politikası Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001: 2018 İSG El Kitabı
 • ISO 45001: 2018 İSG El Kitabı Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001: 2018 Prosedürü Prosedürleri
 • ISO 45001: 2018 İSG Prosedürleri  Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001: 2018 Görev Tanımı
 • ISO 45001: 2018 İSG Görev Tanımı Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001: 2018 Talimatları 
 • ISO 45001: 2018 İSG Talimatları Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001: 2018 Form-Rapor
 • ISO 45001: 2018 İSG Form Rapor Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001: 2018 Risk Değerlendirme Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001: 2018 Acil Durum Planı Örnek Doküman Hazırlama Uygulaması
 • ISO 45001: 2018 diğer doküman ve Kayıt Örnek Hazırlama Uygulama
 • Arşivleme

 

 


GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.