Hemen Başvur

KPSS İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT VE KPSS LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT HAZIRLIK KURSU

Kursun Adı:  KPSS İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT VE KPSS LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT HAZIRLIK KURSU
Eğitimcinin Adı: Prof. Dr. Abdullah KABLAN
Eğitimin Türü (Online-Yüzyüze ?) Yüz yüze (Her hangi bir tedbir durumunda online yapılacaktır.)
Eğitimin Hedef Kitlesi Eğitim fakülteleri ilköğretim matematik öğretmenliği ve fen edebiyat fakülteleri matematik bölümü mezun ve halen okuyan öğrencileri
Son Başvuru Tarihi:  
Eğitim Takvimi Haftada 6 (3+3) saat olmak üzere toplam 20 hafta
Eğitimin Yeri GÜSEM Derslikleri
Eğitim Sonunda Sınav Yapılacaksa:                           Sınav Tarihi:  Sınav yapılmayacaktır
Kursun Amacı: Kursun amacı eğitim fakültelerinin ilköğretim matematik öğretmenliği ve matematik öğretmenliği ile fen edebiyat fakültelerinin matematik bölümü mezun ve halen okuyan öğrencilerini KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınavına hazırlamak ve bununla birlikte kişilerin mesleki gelişimine katkıda bulunmaktır. 
Eğitime Kimler Katılabilir? (Başvuru İçin Önkoşul Durumu):  KPSS ÖABT hazırlık kursuna eğitim fakülteleri ilköğretim matematik öğretmenliği ve matematik öğretmenliği ile fen edebiyat fakülteleri matematik bölümü mezun ve halen okuyan öğrencileri katılabilir.
Kursun Önemi: KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınavı öğretmen olarak devlet kadrosuna atanmak isteyen kişilerin girmek zorunda olduğu ve adayların mesleki yeterliliklerini ölçen hem konuları hem de içeriği her yıl güncellenen bir sınav türüdür. Bununla birlikte ÖSYM tarafından yapılan bu sınavın son üç yıldır sınav soruları yayınlanmadığından dolayı sınavın konu kapsamı ve içeriği kesin hatlarla belirlenmemiştir. Dolayısıyla bu sınava sadece belirli sınırlar dahilinde belirlenmiş konu ve içerik kapsamında çalışmak yeterli olamamaktadır. Bu kursun birincil amacı adayları KPSS ÖABT sınavına sadece sınırlandırılmış konu ve tekniklerle sınava hazırlamak değil adayları en genel içerik ve kapsamda hem sınava hazırlamak hem de mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda adaylara sadece test çözme yöntemlerinin öğretilmesi değil konuları derinlemesine kavraması, problemlere çözüm yaklaşımının geliştirilmesi, analiz yapma ve matematiksel düşünce becerisinin kazandırlıması amaçlanmıştıtr. 
Kurs Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?) Kurs sonunda iki ana hedef amaçlanmaktadır. Birincisi kursiyerlerin KPSS ÖABT sınavından sınav içeriği ve kapsamı hangi seviyede olursa olsun başarılı olması ikincisi ise kursiyerlerin matematiksel düşünce gücünün arttırılmasıdır. Bu çerçevede bir matematiksel problemin çözümüne nasıl yaklaşılması gerektiği veya bir matematiksel araştırmanın nasıl yapılacağı gibi kişilerin gelecekteki mesleki kariyerlerinde çok önemli bir yere sahip olacak olan bu tür bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.  
Kurs Saati: 120 saat
Kurs İçeriği:  LİSE MATEMATİK ÖABT         

Diferansiyel Denklemler   15 Saat
Olasılık-İstatistik              15 Saat
Analiz                              40 Saat
Lineer Cebir                    15 Saat
Analitik Geometri             20 Saat
Soyut Cebir                     15 Saat

TOPLAM                       120 Saat


İLKÖĞRETİM MATEMATİK  ÖABT  

Diferansiyel Denklemler   15 Saat
Olasılık-İstatistik              15 Saat
Analiz                              40 Saat
Lineer Cebir                    15 Saat
Analitik Geometri             20 Saat
Soyut Cebir                     15 Saat

TOPLAM                       120 Saat
Kursta Kullanılacak Programlar Başta desmos ve geogebra olmak üzere bir çok interaktif online programlar
Kurs Açmak İçin Gereken Asgari Katılımcı Sayısı: 15
Kurs Ücreti: 3.500 TL
Programda Ders Verecek Eğitmenler: Prof. Dr. Abdullah KABLAN

GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

BAŞVURU YAP

KPSS İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT VE KPSS LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT HAZIRLIK KURSU için T.C. Kimlik Numaranızı yazarak başvuruya başlayınız.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Videoyu izlemek için tıklayınız.

BAŞLAMADAN ÖNCE;
belgelerinin dijital kopyalarını sisteme yüklemek üzere hazırlayınız.
E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.