Hemen Başvur

MAXQDA İle Nitel Araştırmalar

Kursun Adı:   MAXQDA İLE NİTEL ARAŞTIRMALAR
Eğitimin Türü (Online-Yüzyüze ?) Online
Eğitimin Hedef Kitlesi Nitel verilerle araştırma yapmak isteyen tüm araştırmacılar
Son Başvuru Tarihi:  
Eğitim Takvimi

 

Eğitimin Yeri Online
Kursun Amacı: Nitel verilerle bir yayın üretmek çok kıymetli olup, mülakatların zenginliği araştımanın kalitesini artırmaktadır. Ancak bu durumda deşifre edilecek verilerin çokluğu manuel olarak kodlamayı da zorlaştırır. MAXQDA veri analizi programı ile mülakların sayfa sayısı ne olursa olsun, kodalamlar kolaylıkla gerçekleştirilecek ve derinlemesine analizler yapılabilecektir.
Eğitime Kimler Katılabilir? (Başvuru İçin Önkoşul Durumu):  Lisans Üstü Eğitim Alan Öğrenciler, Akademisyenler ve Nitel verilerle araştırma yapmak isteyen araştırmacılar
Kursun Önemi: Nitel verilerle araştırma yapmak isteyen tüm araştırmacılar hem zamandan kazanacak hem de MAXQDA Programı aracılığıyla görseli çok daha zengin olan modeller ve ilişki analizleri ortaya çıkarabileceklerdir. 
Kurs Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?) Nitel verilerle araştırma yapmayı öğrenir.  MAXQDA Programına veri setinin nasıl girileceğini bilir  Bu program aracılığıyla kodlamalar yapabilir  Kodlanan değişkenler arasında ilişki analizleri yapabilir. Sıra dışı görsel modeller ortaya çıkarabilir
Kurs Saati: 14
Kurs İçeriği:  Programının Tanıtılması    MAXQDA Giriş Sayfası ve Başlangıç  Belgeleri içeri aktarma-1 (doc, pdf, image, odak grup, anket verisi)  Belgeleri İçeri Aktarma- 2 (sosyal medya verileri, belge oluşturma) Memoların tanıtılması  Sözcüksel Arama  Ses-video dosyalarının deşifreleri Metin-Resim Kodlama Otomatik Kodlama  Yaratıcı Kodlama  Kodlayıcılar arası Uyum   Frekans Tablo Grafikleri  Karma Yöntemler-Altıntı Matrisleri ve Çapraz Tablolar MAXMaps Menüsü ve özellikleri   MAXDicto Menüsü   ve İçeriği
Kurs Açmak İçin Gereken Asgari Katılımcı Sayısı: 15
   
Programda Ders Verecek Eğitmenler: Dr. Öğr. Üyesi Belma SUNA

1. Ders

Nitel Araştırmanın Mantığı ve Süreci

2. Ders

Nitel Araştırmacı kimdir ve nasıl davranır?

3. Ders

Nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri nelerdir?

Mülakat Soruları Nitelikleri nelerdir, nasıl hazırlanır?

Örneklem seçilir mi? İdeal görüşme sayısı ne olmalıdır?

4. Ders

MAXQDA programı temel modüllerin tanıtılması

5. Ders

Pdf, Word Belgelerin İçe Aktarılması

6. Ders

Excel verileri ve Anket verilerinin içe aktarılması

7. Ders

Resim, foto, video ve ses kayıtlarının içe aktarılması

8. Ders

Video ve ses kayıtlarının deşifresi ve odak grup deşifreleri

9. Ders

Belgelerin Kodlanması ve kodlama yöntemleri

10. Ders

Resim, ses kayıtları ve videoların kodlanması

11. Ders

Değişkenlerin önemi ve tanımlanması

Sözcük Frekansları ve Stop list oluşturulması

Sözlük oluşturma ve sözlük aracılığı ile kodlama

Smart Kodlama

Yaratıcı Kodlama

12. Ders

Temaların oluşturulması

Geçerlilik ve Güvenilirlik

Kodlayıcılar Arası Uyum

13. Ders

Alt Kodların İstatistiği-Frekans Tablo Grafikleri Karma Yöntemler-Altıntı Matrisleri

14. Ders

Çapraz Tablolar – Kod İlişkileri Tarayıcısı 

MAXMaps Menüsü ve özellikleri      

MAXDicto Menüsü   ve İçeriği                                                                                                   


GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

BAŞVURU YAP

MAXQDA İle Nitel Araştırmalar için T.C. Kimlik Numaranızı yazarak başvuruya başlayınız.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Videoyu izlemek için tıklayınız.

BAŞLAMADAN ÖNCE;
belgelerinin dijital kopyalarını sisteme yüklemek üzere hazırlayınız.
E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.