Ön Muhasebe Ara Eleman Yetiştirme Programı

Programın Adı:

Ön Muhasebe Ara Eleman

Yetiştirme Programı

 

Eğitim Koordinatörü:

Prof. Dr. İbrahim Halil EKŞİ

Eğitimci veya Eğitimcilerin Adı:

Prof. Dr. İbrahim Halil EKŞİ

Dr. Öğr. Üyesi Medet İĞDE

Öğr. Gör. İbrahim DEMİR

SMMM Mehmet ÖS

SMMM Güney Çınar

SMMM Abdurrahman Bozgeyik

SMMM H İbrahim Tankişi

SMMM Necat Bacaksız

 

Eğitimci veya Eğitimcilerin İletişim Bilgileri:      (E-mail ve Cep Tel)

 

Eğitimin Türü (Online-Yüz yüze ?)

Yüz Yüze

Programın Hedef Kitlesi

Ön Muhasebe alanında kendini geliştirmek ve istihdam edilmek isteyen kişiler kursa katılabilirler.

Son Başvuru Tarihi:

 

Eğitim Takvimi (detaylı)

Eğitimimiz ................. tarihinde başlayacak olup, ...................... tarihinde sona erecektir

Hafta İçi hergün 18:00-21:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitimin Yeri

Gaziantep Serbest Mali Müşavirler Odası TESMER Derslikleri VE/VEYA GÜSEM Derslikleri

Eğitim sonunda sınav yapılacaksa:                           Sınav Tarihi:

Eğitimlere devam zorunluluğu olup, eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Programın Amacı:

T.C. Mevzuatı ve kanunlarına uygun olarak ticari kayıtların düzenli ve titizlikle hazırlayabilecek, muhasebe paket programlarında ön kayıt tutabilecek, ön muhasebe ara elemanın yetiştirilmesidir.

Eğitime Kimler Katılabilir?  Başvuru İçin Önkoşul Durumu):

En az Lise mezunu olmak ve mezuniyet belgesini sunmak

 

Bu Programın Önemi:

Gaziantep İli ve çevresinde yaşayan herhangi bir yerde istihdam edilmeyen, alanda yeni mezun olan veya bu alandaki bilgilerini daha iyi pekiştirmek isteyen kişilerin mesleki niteliklerinin artırılmasıyla, kişilerin iş hayatına katılımı sağlanarak bireylerin hane halkına ve bölge ekonomisine katkısının sağlanmasıdır.

Program Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?)

Ön muhasebe kurs programını tamamlayan bireyin,

 1. Mevzuata uygun ticari defter ve belgeler ile ilgili işlemleri yaparak arşivlemesi,

2. Mevzuata uygun perakende satış belgelerini, fatura ve irsaliyeyi ile fatura yerine geçen belgeleri düzenlemesi,

3. Mevzuata uygun işletme defteri kayıtlarını ve işletme hesap özetini yapma,

 4. Mevzuata uygun menkul kıymetlere ilişkin belgeleri düzenlemesi,

 5. Mevzuata uygun vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapması,

 6. Mevzuata uygun ticaret sicili, mesleki kuruluş ve bakanlık işlemlerini yapması,

 7. Mevzuata uygun işçi, bağımsız çalışan ve devlet memuru statüsünde çalışanların işlemlerini yapması ve belgeleri düzenlemesi,

8. Muhasebe paket programını çalışma kurallarına göre kurarak yedekleme yapması,

 9. Muhasebe paket program çalışma kurallarına göre ön muhasebe programlarını kullanması,

10. Muhasebe fişlerine kayıt ve entegrasyon işlemleri ile muhasebe raporlarını alarak devir işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Programın Toplam Saati:

135 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program İçeriği:

 

 

Dersin Adı

Dersin Süresi

Genel Muhasebe

20

Muhasebede E-dönüşüm Uygulamaları

  •  
  •  
  •  
  • Stok Takip
  • Cari Hesaplar

29

E-Beyannameler

24

Ofis Programlarının Kullanımı

20

Ticaret Sicil İşlemleri 6102 Sayılı Yasa

12

Büro Yönetimi

10

Mali Tablolar ve Finansal Okur Yazarlık

20

TOPLAM SÜRE

135

 

Program Ücreti Önerisi:

1.750.-TL


GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.