Hemen Başvur

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EĞİTSEL ROBOTLARLA KODLAMA

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EĞİTSEL ROBOTLARLA KODLAMA

-KURSUN AMACI ve ÖNEMİ : 

Dijital teknolojilerin sağlıktan eğitime, güvenlikten finansa, ulaşımdan alış-verişe kadar akla gelebilecek hemen her sektörde etkisini giderek artırdığı ve bu bağlamda dünyayı anlamanın giderek zorlaştığı söylenebilir. Günümüzde çok sayıda ülkenin çocukların bu yeni  dünyayı daha iyi anlamaları için eğitim sistemlerini geliştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu noktada okullarda verilen çok sayıda dersin yeni dünyaya uyum sağlamak için yeterli olmadığı, çocukların insan yaşamını kökünden etkileyen bilgisayarların ve yazılımların nasıl çalıştığını da anlamaları gerektiği giderek bir zorunluluk karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda kodlama eğitiminin bir başlangıç olarak kabul edilmesi gerektiği söylenebilir. Artık kodlama veya diğer bir deyişle algoritma mantığını kullanarak hareket etme, çocukların günlük hayatla ilgili deneyimlerini etkileyen önemli bir unsur olarak gösterilmektedir. Okul öncesi çağında yer alan çocuklara kodlama öğretmenin oldukça zahmetli bir iş olduğu söylenebilir. Her ne kadar oyunlar ya da çeşitli uygulamalar yoluyla kodlama öğretilmeye çalışılsa da eğitsel bir robotu programlamak çocuklar için daha somut öğrenme deneyimleri ortaya koymaktadır. Aslında bu durum, kodlama eğitimlerinin çocuklar için anlamlı hale gelmesi olarak da ifade edilebilir. Bu bağlamda eğitsel robotlar kullanılarak okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine kodlama eğitiminin nitelikli bir şekilde verilebilmesi için öncelikli olarak eğiticilerin bu konuda yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. GÜSEM tarafından organize edilen okul öncesinde eğitsel robotlarla  eğitimi, en fazla 10 kişiden oluşan gruplarla atölye çalışmaları şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu süreçte çeşitli kazanımlara (öğrenme hedefleri) yönelik etkinliklerin tasarımı ve bu etkinliklerin okul öncesi öğrencileri için üretilmiş eğitsel robotlar kullanılarak somut deneyimlere dönüştürülmesi sağlanacaktır. Özetle bu programla, okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitsel robotlarla algoritmik, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği becerilerini kodlama etkinlikleri yoluyla geliştirmeyi amaçlayan öğretmenlerin ve bu konuya ilgi duyan yetişkinlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ : Toplam 10 Saat (1 Gün)  planlanmaktadır. Dersler hafta sonu Cumartesi veya Pazar günü 09.00 ile 19.00 saatleri arasında GÜSEM bünyesindeki dersliklerde gerçekleştirilecektir.

BEKLENEN KATILIMCI SAYISI : 10 Katılımcı

BAŞVURU ŞARTLARI : Okul öncesi çağındaki çocuklarla eğitsel robotlarla kodlama etkinliklerine ilgi duyan tüm yetişkin bireyler eğitim programına katılabileceklerdir.

KURS ÜCRETİ:   350 TL 

PROGRAMDA DERS VERECEK EĞİTMENLER :  Doç.Dr. Mehmet SİNCAR, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Doç.Dr. Mehmet SİNCAR

BAŞVURU YAP


E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.