Hemen Başvur

SPSS ile Veri Analiz Kursu

TEMEL SPSS KURSU DERS BAŞLIKLARI VE İÇERİĞİ

SPSS, (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) veri analiz programı Sosyal Bilimler başta olmak üzere Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında nicel veri seti le çalışan tüm araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Akademik çalışmaların yanı sıra, birçok kurum ve kuruluşlar tarafından pazar araştırması yapmak amacıyla da sıklıkla kullanılan bir bilgisayar programıdır. Kullanımı oldukça kolay olup, Microsoft Excell programına benzer bir yazılıma sahiptir. Program, verilerin sayısal olarak dağılımlarının (adet bazında )belirlenmesinde frekans analizi kullanılır. Bu program aracılığı ile betimleyici analizler yapılabileceği gibi, keşfedici faktör analizi, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, parametrik ve non-parametrik testler, regresyon ve korelasyon analizleri yapılabilir. Özellikle Yapısal Eşitlik Modeli üzerinde çalışan araştırmalar için, analizlerin vazgeçilmeyen ilk basamağıdır.

 

1-SPSS Program ve Menülerin tanıtımı (2 Saat)

2-SPSS veri girişi ve değişken tanımlanması (1 Saat)

3-SPSS’te eksik veri analizi, veri transformasyonu ve veri gruplandırma (1 Saat)

4-Frekans ve Yüzde Analizleri, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Mod ve Medyan Değerlerinin hesaplanması, SPSS’te İleri Düzey Tablolar Hazırlama (2 Saat)

6-Normallik ve Güvenilirlik testleri (1 Saat)

7- Faktör Analizi ( 1 Saat)

8-One Sample T Test, Independent Sample t test, Paired Sample T test, One Way Anova Testi (Parametrik Testler)(2 Saat)

9- Man Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Wilcoxon Testi,  Ki kare Testi (2 Saat)

10-Korelasyon -Regresyon Testleri (2 Saat)

 

Programda Ders Verecek Eğitmen: Dr.Öğr.Üyesi Belma SUNA

 

Kursa İlişkin Notlar:

  • Katılımcıların daha etkin bir öğrenime sahip olabilmesi için dersler 4 güne bölünmüştür.
  • Her bir dersin süresi 45 dakikadır.

 

 

NOT: Üniversitemiz personel, öğrencilerine ve mezun öğrencilerimize % 10 indirim uygulanacaktır.

Gruplara özel indirim uygulanmaktadır.

Kurs başladıktan sonra ücret iadesi kesinlikle yoktur.

 

BAŞVURU YAP

SPSS ile Veri Analiz Kursu için aşağıdaki formu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Numaranızı başında 0 Olmadan 10 Hane olarak yazınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.