Hemen Başvur

Sürdürülebilir Sağlıklı Beslenme Pratikleri

Kursun Adı:  Sürdürülebilir Sağlıklı Beslenme Pratikleri Sertifika Programı
Eğitimin Türü (Online-Yüzyüze ?) Online
Eğitimin Hedef Kitlesi Sağlıklı beslenme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen 18 yaş üstü yetişkin bireyler
Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2021
Eğitim Takvimi 6-7 Şubat 2021
13-14 Şubat 2021
20-21 Şubat 2021
27-28 Şubat 2021
6 Mart 2021
Eğitimin Yeri Uzaktan Eğitim Portalı
Eğitim Sonunda Sınav Tarihi:  07 Mart 2021
Kursun Amacı: Bireylerin beslenmeyle ilgili konularda uygun kararları verebilmek ve buna bağlı olarak alınması gereken hizmetleri etkili bir biçimde belirlemek için temel beslenme bilgilerini anlama, yorumlama ve bilgilere ulaşabilme yeteneğine sahip olması amaçlanmaktadır. 
Eğitime Kimler Katılabilir? (Başvuru İçin Önkoşul Durumu):  Beslenme ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak isteyen herkes katılabilir.
Kursun Önemi: İnsanlığın var oluşunda bu yana yemek her zaman doymakla eş anlam taşımıştır. Günümüze geldiğimizde ise besin çeşitliliği ve besin bileşimleri sonucu ortaya çıkan yemek kavramı tamamen değişmiştir. Yeni lezzetleri keşfedenler, yeterli miktarda besin tüketenler, çeşitli besin gruplarını tercihli olarak (et, sebze) tüketenler, son olarak sosyal ve psikolojik etkenlerin de eşlik ettiği besinlerle mücadele veren danışanlar (farklı yeme alışkanlıkları ve hastalık temelli mecburiyetler) olmak üzere toplumsal bir sınıflandırma yapmak mümkündür. Beslenme bilimini anlamak insanlara ihtiyaçları doğrultusunda bir sonuç elde etmelerini sağlamak için gerekenlerin bir kısmını sağlama konusunda yardımcı olacaktır. Bu durum bir bireyin davranışını değiştirmesine nasıl yardım edeceğinizi biliyorsanız önemlidir. Bu sertifika programı öğretici olduğu kadar öğrenenden dönüş alınan karşılıklı bir öğrenme sürecidir. Bilgiler sadece teoriye dayanmamaktadır. Bireylerin yaşam, alım gücü, eğitimi, sevdikleri besinler ve yeme stili ile danışmanın eğitim ve uygulamadan gelen deneyimleri sayesinde daha ileri düzeye taşınabilecek “beslenme koçluğu” programıdır.
Beslenme konusundaki yaptırım olarak algılanan; bireylerin neyi yiyip neyi yemeyecekleri konusundaki direktifler mutsuzluk yanında kaçınma davranışını geliştirmektedir. Programla birlikte bireyleri “kibrit kutusu, sayı, adını duymadıkları besinler, gramlar, kilolar” gibi terimlerden uzaklaştırarak zihinsel olarak odaklanma sürecinden başlayan ve uygulama noktasında sadece istemekle ve sabırla kazanılacak yetilerin ve farkındalıkların verilmesi hedeflenmektedir. Hitap edilen başlangıç yaş grubu itibariyle sadece kendileri değil ister hasta ister sağlıklı olsunlar kendileri farkında olmasa da kardeş, anne, baba, arkadaş, hala, teyze, gibi birçok hayata dokunmaları da tek bir bireyin eğitimiyle mümkün olabilecektir.
Beslenme eğitimi ile bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması, sağlıklı kiloda kalmalarına ve kiloya bağlı kronik hastalıklara yakalanma şanslarını azaltmalarına katkıda bulunabilir. İyi tasarlanmış beslenme eğitimi, bireylerin gelişmiş farkındalık, beceriler ve motivasyon yoluyla sağlıklı yiyecekleri seçmelerine ve tüketmelerine yardımcı olabilir. Dünyada ölümlerin p’inden bulaşıcı olmayan hastalıklar olarak tabir edilen diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların sorumlu olduğu bilinmektedir. Bu hastalıkların temelinde ise yetersiz veya dengesiz beslenmenin olduğu görülmüştür. Bahsi geçen hastalıkların prevelansının artması toplumun sağlık harcamalarını da etkilemektedir. Birey sağlığının ötesinde beslenme eğitimi, daha sağlıklı gıdaların kabulünü ve tüketimini artırarak toplumsal olarak kronik hastalıklar başta olmak üzere pek çok sonucu iyileştirebilir ve muhtemelen iş gücündeki sonuçlarını iyileştirerek daha kaliteli bir yaşam tarzı sağlayabilir.
Kurs Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?) - Besin ögeleri ve besin gruplarına ilişkin bilgilere sahip olma, bunlara dair bilgileri anlama ve yorumlama,
- Besin etiketi okuma ve doğru yorumlama,
- Porsiyon kontrolü sağlama,
- Güvenli bir şekilde besin hazırlama, pişirme ve saklama,
- Beslenmeye dair yayın, basılı materyal gibi bilgi kaynaklarında bahsi geçen terimler hakkında bilgi sahibi olma,
- Beslenme ile ilişkili sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tartışabilme ve sonuç çıkarabilme.
Kurs Saati: 45
Kurs İçeriği:  6 – 7 Şubat 2021
Temel beslenme ilkeleri (10 Saat)
- Beslenme ve sağlık
- Gıdanın tanımı ve içerikleri
- Makro ve mikro besin ögeleri
13 – 14 Şubat 2021
Sağlıklı besin seçimi (10 Saat)
- Gıda güvencesi
- Gıda güvenliği
- Besin etiketi okuma
- Gıda katkı maddeleri
- Sağlıklı besin hazırlama süreçleri
- Besin seçiminde etkili olan faktörler
20 Şubat 2021
Sürdürülebilir beslenme (5 Saat)
- Çevresel faktörler ve beslenme etkileşimi
- Sürdürülebilir beslenme ilkeleri ve çözüm önerileri
21 Şubat 2021
Fiziksel aktivite ve beslenme ilişkisi (5 Saat)
- Enerji metabolizması
- Besinlerin enerji için kullanımı
- Fiziksel aktivite ve beslenme etkileşimi
27 -28 Şubat 2021
Özel yaş gruplarında beslenme (10 Saat)
- Gebelik ve emziklilik döneminde temel beslenme ilkeleri
- Çocuklarda temel beslenme ilkeleri
- Yetişkinlik dönemi temel beslenme ilkeleri
- Yaşlılık dönemi temel beslenme ilkeleri
6 Mart 2021
Hastalıklar ve beslenme ilişkisi (5 Saat)
Kurs Açmak İçin Gereken Asgari Katılımcı Sayısı: 20
Kurs Ücreti: 250 TL
Programda Ders Verecek Eğitmenler: Enes Bahadır KILIÇ
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Şenay GÖRÜCÜ YILMAZ

BAŞVURU YAP

Numaranızı başında 0 Olmadan 10 Hane olarak yazınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.