Hemen Başvur

Sürdürülebilir Sağlıklı Beslenme Pratikleri

Kursun Adı: Sürdürülebilir Sağlıklı Beslenme Pratikleri

Eğitimcinin Adı: Arş. Gör. Enes Bahadır KILIÇ -Arş. Gör. Nezihe Otay LÜLE

Eğitim Türü: Online

Eğitimin Hedef Kitlesi: Sağlıklı beslenme ile alakalı bilgi sahibi olmak isteyen 18 yaş üstü yetişkin bireyler

Son başvuru tarihi: 

Eğitim Takvimi:

Eğitimin Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Sınav Tarihi:

Kursun Amacı: Bireylerin beslenmeyle ilgili konularda uygun kararları verebilmek ve buna bağlı olarak alınması gereken hizmetleri etkili bir biçimde belirlemek için temel beslenme bilgilerini anlama, yorumlama ve bilgilere ulaşabilme yeteneğine sahip olması amaçlanmaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir: Beslenme ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak isteyen herkes katılabilir.

Kursun Önemi:İnsanlığın var oluşunda bu yana yemek her zaman doymakla eş anlam taşımıştır. Günümüze geldiğimizde ise besin çeşitliliği ve besin bileşimleri sonucu ortaya çıkan yemek kavramı tamamen değişmiştir. Yeni lezzetleri keşfedenler, yeterli miktarda besin tüketenler, çeşitli besin gruplarını tercihli olarak (et, sebze) tüketenler, son olarak sosyal ve psikolojik etkenlerin de eşlik ettiği besinlerle mücadele veren danışanlar (farklı yeme alışkanlıkları ve hastalık temelli mecburiyetler) olmak üzere toplumsal bir sınıflandırma yapmak mümkündür. Beslenme bilimini anlamak insanlara ihtiyaçları doğrultusunda bir sonuç elde etmelerini sağlamak için gerekenlerin bir kısmını sağlama konusunda yardımcı olacaktır. Bu durum bir bireyin davranışını değiştirmesine nasıl yardım edeceğinizi biliyorsanız önemlidir. Bu sertifika programı öğretici olduğu kadar öğrenenden dönüş alınan karşılıklı bir öğrenme sürecidir. Bilgiler sadece teoriye dayanmamaktadır. Bireylerin yaşam, alım gücü, eğitimi, sevdikleri besinler ve yeme stili ile danışmanın eğitim ve uygulamadan gelen deneyimleri sayesinde daha ileri düzeye taşınabilecek “beslenme okuryazarlığı" programıdır.

Beslenme konusundaki yaptırım olarak algılanan; bireylerin neyi yiyip neyi yemeyecekleri konusundaki direktifler mutsuzluk yanında kaçınma davranışını geliştirmektedir. Programla birlikte bireyleri “kibrit kutusu, sayı, adını duymadıkları besinler, gramlar, kilolar” gibi terimlerden uzaklaştırarak zihinsel olarak odaklanma sürecinden başlayan ve uygulama noktasında sadece istemekle ve sabırla kazanılacak yetilerin ve farkındalıkların verilmesi hedeflenmektedir. Hitap edilen başlangıç yaş grubu itibariyle sadece kendileri değil ister hasta ister sağlıklı olsunlar kendileri farkında olmasa da kardeş, anne, baba, arkadaş, hala, teyze, gibi birçok hayata dokunmaları da tek bir bireyin eğitimiyle mümkün olabilecektir.

Beslenme eğitimi ile bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması, sağlıklı kiloda kalmalarına ve kiloya bağlı kronik hastalıklara yakalanma şanslarını azaltmalarına katkıda bulunabilir. İyi tasarlanmış beslenme eğitimi, bireylerin gelişmiş farkındalık, beceriler ve motivasyon yoluyla sağlıklı yiyecekleri seçmelerine ve tüketmelerine yardımcı olabilir. Dünyada ölümlerin yüzde yetmişinden "bulaşıcı olmayan hastalıklar" olarak tabir edilen diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların sorumlu olduğu bilinmektedir. Bu hastalıkların temelinde ise yetersiz veya dengesiz beslenmenin olduğu görülmüştür. Bahsi geçen hastalıkların prevelansının artması toplumun sağlık harcamalarını da etkilemektedir. Birey sağlığının ötesinde beslenme eğitimi, daha sağlıklı gıdaların kabulünü ve tüketimini artırarak toplumsal olarak kronik hastalıklar başta olmak üzere pek çok sonucu iyileştirebilir ve muhtemelen iş gücündeki sonuçlarını iyileştirerek daha kaliteli bir yaşam tarzı sağlayabilir. Ayrıca beslenme harcamaları konusunda da farkındalık oluşturarak kaynakların daha efektif kullanımına katkıda bulunabilir.

Kurs Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:

 • Besin ögeleri ve besin gruplarına ilişkin bilgilere sahip olma, bunlara dair bilgileri anlama ve yorumlama,
 • Besin etiketi okuma ve doğru yorumlama,
 • Porsiyon kontrolü sağlama,
 • Güvenli bir şekilde besin hazırlama, pişirme ve saklama,
 • Beslenmeye dair yayın, basılı materyal gibi bilgi kaynaklarında bahsi geçen terimler hakkında bilgi sahibi olma,
 • Beslenme ile ilişkili sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tartışabilme ve sonuç çıkarabilme.

Kurs Saati: 45 Saat

 

Temel beslenme ilkeleri (10 Saat)

 • Beslenme ve sağlık
 • Gıdanın tanımı
 • Makro ve mikro besin ögeleri

20 – 21 Mart 2021

Sağlıklı besin seçimi (10 Saat)

 • Gıda güvencesi
 • Gıda güvenliği
 • Besin etiketi okuma
 • Gıda katkı maddeleri
 • Sağlıklı besin hazırlama süreçleri
 • Besin seçiminde etkili olan faktörler

27 Mart 2021

Sürdürülebilir beslenme (5 Saat)

 • Çevresel faktörler ve beslenme etkileşimi
 • Sürdürülebilir beslenme ilkeleri ve çözüm önerileri

28 Mart 2021

Fiziksel aktivite ve beslenme ilişkisi (5 Saat)

 • Enerji metabolizması
 • Besinlerin enerji için kullanımı
 • Fiziksel aktivite ve beslenme etkileşimi

3 – 4 Nisan 2021

Özel gruplarda beslenme önerileri (10 Saat)

 • Gebelik ve emziklilik döneminde temel beslenme ilkeleri
 • Çocuklarda temel beslenme ilkeleri
 • Yetişkinlik dönemi temel beslenme ilkeleri
 • Yaşlılık dönemi temel beslenme ilkeleri

10 Nisan 2021

Hastalıklar ve beslenme ilişkisi (5 Saat)

Kurs Açmak İçin Gereken Asgari Katılımcı Sayısı: 20

Kurs Ücreti: 250 TL

Ders Verecek Eğitmenler: Enes Bahadır KILIÇ - Arş. Gör. Nezihe Otay Lüle

Program Koordinatörü: Enes Bahadır KILIÇ


GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

BAŞVURU YAP

Sürdürülebilir Sağlıklı Beslenme Pratikleri için T.C. Kimlik Numaranızı yazarak başvuruya başlayınız.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Videoyu izlemek için tıklayınız.

BAŞLAMADAN ÖNCE;
belgelerinin dijital kopyalarını sisteme yüklemek üzere hazırlayınız.
E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.