Hemen Başvur

TAŞERONDAN KADROYA GEÇECEK İŞÇİLERİN İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ

GÜNÜ BİRLİK EĞİTİM

EĞİTİM SAATİ: 09:00'DA BAŞLAYACKTIR.

EĞİTİM YERİ          : Gaziantep üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi(GÜSEM)

EĞİTİM TARİHİ      : 23, 24 Şubat 2018 - 02,03,09,10 Mart 2018 

EĞİTİM SÜRESİ       : 10 Saat (4 Saat (Teorik, 6 Saat Uygulama)

1-KURSUN AMACI : Bu kurs 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi ile yapılan düzenlemeye istinaden taşeron işçilerin kadroya geçiş süreçlerinde yapılacak işlemlerive hukuki yükümlülüklerin kapsı hakkında olacaktır.

2-KURSUN ÖNEMİ : Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreçleri Nisan Ayı içerisinde tamamlanması gerekmektedir. BU konuda uygulama sürecinde bu konuda çalışan personelin bilgi eksiklerinin giderilmesi ve uygulamadaki hataların ortadan kaldırılması açısından bu kurs önem taşımaktadır.

Kurs Kapsamında  verilecek eğitimler,

Kadroya Geçişten Önce SGK İşyeri Tescil İşlemleri

 • İşyerlerinin tescil edilmesi bakımından son tarih nedir?
 • Alt işverenlere ait işyerleri nasıl kapanacaktır?
 • Kamu kurumlarının iş kolu işyeri tescil işleminde nasıl değerlendirilecektir?
 • Mevcut iş kolunda devam edilmesi halinde SGK’da iş yeri dosyası açılacak mıdır?
 • İşyeri dosyası açılış işlemleri nasıl ve ne zaman gerçekleştirilecektir?
 • Ters işyeri kodlaması nedir? Uygulanacak mıdır?
 • Süresi içerisinde açılmayan iş yerleri için ceza uygulanacak mıdır?

Kadroya Geçirilecek İşçilerin SGK İşe Giriş İşlemleri

 • Sürekli işçi kadrosuna alınacak işçilerle ilgili SGK nezdinde hangi işlemler yapılacaktır?
 • İşe giriş bildirgeleri ne zaman ve nasıl düzenlenecektir?
 • Meslek kodları, Özürlü durumu vb. hususlar nasıl girilecektir?
 • İşe giriş bildirgelerinin verileceği son tarih nedir?
 • İşe giriş bildirgelerinin geç verilmesinde ceza uygulanacak mıdır?
 • Alt işverenler kadroya geçirilecekleri en geç hangi tarihte çıkışını yapacaktır?

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi

 • Kadroya geçişten sonra aylık prim ve hizmet belgesi ne zaman düzenlenecektir?
 • Aylık prim ve hizmet belgeleri nasıl düzenlenecektir?
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin süresi dışında verilmesinde ne kadar ceza uygulanır?
 • E-Bildirge düzeltme (ek) veya iptalinde ne kadar ceza uygulanır?

4857 sayılı İş Kanunu Açısından Mali ve Özlük Hakları

 • Kadroya geçirilecek işçilerin statüsü ne olacaktır?
 • Bu işçiler hakkında hangi mevzuat uygulanacaktır?
 • Kadroya geçirilecek işçiler ile imzalanacak iş sözleşmelerinin mahiyeti nedir?
 • Hangi durumlarda sözleşmenin feshi söz konusu olacaktır?
 • Haftalık çalışma süreleri ve çalışma şartlarında neler değişecektir?
 • Fazla mesai, bayram ve tatil günü çalışmaları yapılabilecek midir?
 • Yıllık ücretli izin hakları nasıl kullanılacaktır?
 • Kadın işçilerin doğum öncesi ve sonrası hakları nasıl olacaktır?
 • Kıdem ve ihbar tazminatları hangi durumda ve nasıl ödenecektir?

Toplu İş Sözleşmesi Açısından Ücret Zamları ve Sendikal Hakları

 • Kadroya geçirilecek işçilere toplu iş sözleşmesi farkları ödenecek mi?
 • Yüksek Hakem Kurulu kararları 02.04.2018’den sonra geçerli olacak mı?
 • Toplu iş sözleşmesi uygulamalarında “işkolu” ayrımı nasıl yapılacak?
 • Alt işverene ait işkolu ile İdarenin mevcut işkolu farklı veya aynı ise ne olacak?
 • İdarede uygulanmakta toplu sözleşme, taşerondan geçenlere uygulanacak mı?
 • İdarede Yüksek Hakem Kurulu kararı hiç uygulanmamışsa TİS ödenecek mi?
 • Yapılan düzenlemelere göre taşerondan kadroya geçenlerin ücretleri nasıl hesaplanacak?


7-PROGRAMDA DERS VERECEK EĞİTMENLER :

Y.Doç.Dr. ÖZGÜR BAŞYİĞİT (Gaziantep Üniversitesi Özel Hukuk Öğretim Üyesi)

Y. Doç.Dr. Hakan CİNDEMİR (Gaziantep Üniversitesi Özel Hukuk Öğretim Üyesi)

Mehmet Cem ÇILGIN Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu Şahinbey Merkez Müdür Yardımcısı

8-PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Derya ÖZÇALIŞKAN-Mehmet BAŞARAN (Gaziantep Üniversitesi, Kalite Güvence Birimi)

 

NOT: KADROYA GEÇECEK OLAN İŞÇİLERİN BU EĞİTİMİ ALMASINA GEREK YOKTUR!

BAŞVURU YAP


E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.