Temel Arabuluculuk Eğitimi

 

1-KURSUN AMACI :

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu ve “Hukuk uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği”ne göre; Arabulucu siciline kayıtlı olabilmek için Adalet Bakanlığınca yapılacak olan sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Söz konusu sınava katılmanın şartları arasında, “Arabuluculuk Eğitimi”ni tamamlamış olmak yer almaktadır. Kursun amacı; söz konusu kişilerin arabuluculuk sınavına giriş hakkını kazanmaları konusunda belgelendirmek ve katılım belgesi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

2-KURSUN ÖNEMİ :

Arabulucu siciline kayıtlı olabilmek için Adalet Bakanlığınca yapılacak olan sınavda başarılı olmak için gerekli teorik alt yapının oluşturulması ve uygulama konusunda bilgi sahibi olunması bakımından eğitime katılmak önem taşımaktadır.

3-EĞİTİM SÜRESİ  :

Eğitim süresi 84 (Seksen Dört)saattir. Programımız 68 (altmış sekiz) saatlik teori ve 16 (on altı) saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince, eğitim veren kuruluşun izni ve mazereti dışında, derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

4- KATILIMCI SAYISI :

30

5-BAŞVURU ŞARTLARI :

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıllık kıdem sahibi kişiler arabuluculuk eğitim programına katılabilirler. Mesleğinde en az beş yıllık kıdem sahibi olmak ile ilgili detaylı bilgi için https://adb.adalet.gov.tr/Home/SSSorularDetay/1 adresini ziyaret edebilirsiniz.

6-KURS ÜCRETİ

Eğitim Katılım Ücreti: 2.000,00 TL (KDV dahil)

Not: Hukuk Eğitimi Kapsamındaki kurslara hiçbir şekilde indirim yapılmayacaktır.

7-PROGRAMDA DERS VERECEK EĞİTMENLER

Doç. Dr. Tayfun Ercan          

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Erdoğan    

Öğr. Grv. Abdülkadir Güzel

Doç. Dr. Mehmet Murat

Doç. Dr. İbrahim Tanrıkulu

Dr. Eyüp Özkamalı

Arb. Abdulkadir Güzel

8-PROGRAM KOORDİNATÖRÜ :

Doç. Dr.Tayfun ERCAN (Genel Arabulucu ve İş Hukuku Uzman Arabulucu)

9- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Hukuk Fakültesi Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

Meslekte Kıdemi Gösterir Belgeler (HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDUKTAN SONRAKİ DÖNEMİ KAPSAYAN)

10. EĞİTİM PROGRAMI

Modüller Saati  
Modül 1 Çatışma Teorisi 8  
Modül 2 Arabuluculuk Nedir? 4  
Modül 3 Arabuluculuk Sürecinin Temel ilkeleri 4  
Modul 4 Arabulucu Kimdir? 8  
Modul 4 Arabulucu Kimdir?  
Modül 5 Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçlrllmesl 2  
Modül 6 Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması (1) 6  
Modul 7 Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması (2) 8  
Modül 8 Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması (3) 8  
Modül 9 Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması (4) 8  
Modül 10 Ara buluculuğun Aşamaları: Sonuç/ Anlaşma Aşaması ( 5) 4  
Modül 11 Uygulama Eğitimi 16  
Modül 11 Uygulama Eğitimi  
Modül 11 Uygulama Eğitimi  
Modül 12 Arabuluculuk Mevzuatı 4  
Modul 13 Arabulucuiukta Etik 4  
TOPLAM 84 Saat  
     
Kurs Saatleri  Hafta İçi     : 17:00-23:00
  Hafta Sonu : 09:00-17:00 

11. EĞİTİM YERİ

Hukuk Fakültesi Konferans ve Eğitim Salonları

(Covid 19 Salgınına Uygun Tedbirler Planlanmıştır.)

12. DİĞER HUSUSLAR

Sorulabilecek diğer hususlar hakkında aşağıdaki linki tıklayınız.

https://adb.adalet.gov.tr/Home/SSSorularDetay/1

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Kursumuza kayıt taptıran kişilerin arabuluculuk mevzuatına hakim olduğu varsayılır. Sorumluluk başvuran kişiye aittir.

2. Sistem üzerinde 30 kişilik başvuru oluştuktan sonra, sistem kapatılacaktır.


GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.