Hemen Başvur

TEMEL SPSS İLE VERİ ANALİZİ PROGRAAMI

TEMEL SPSS İLE  VERİ ANALİZİ PROGRAAMI

Başlangıç Tarihi: 20.07.2020

Program Saati: 15.00-17.00 arası 

 

KURSUN AMACI ve ÖNEMİ:  Açılması planlanan bu kursun amacı Sosyal bilimler alanında anket tabanlı akademik çalışma veya tez yazmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle mezunlarına, SPSS paket program ile veri analizi eğitimini vermek. Anket tabanlı çalışmalar Sosyal bilimler alanında son yıllarda oldukça önem kazanan araştırmaların başında yer almaktadır. Anket sonucunda elde edilen verilerin yorumlanmasında SPSS paket programı en yaygın kullanılan veri çözümleme programıdır. Bu kursa katılan katılımcılar kurs sonunda anket tabanlı çalışmalarında verileri çözümleme ve yorumlama yetenekleri kazanacaklardır

BAŞVURU ŞARTLARI: Sosyal Bilimler/Fen Bilimleri Alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinin ders ve tez  aşamasında olan öğrenciler ile konuya ilgi duyan herkes.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1-SPSS Program ve Menülerin tanıtımı (2 Saat)

2-SPSS veri girişi ve değişken tanımlanması (1 Saat)

3-SPSS’te eksik veri analizi, veri transformasyonu ve veri gruplandırma (1 Saat)

4-Frekans ve Yüzde Analizleri, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Mod ve Medyan Değerlerinin hesaplanması, SPSS’te İleri Düzey Tablolar Hazırlama (1 Saat)

6-Normallik ve Güvenilirlik testleri (1 Saat)

7- Faktör Analizi (1 Saat)

8-One Sample T Test, Independent Sample t test, Paired Sample T test, One Way Anova Testi (Parametrik Testler)(2 Saat)

9- Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Wilcoxon Testi,  Ki kare Testi (Non Parametreki Testler) (2 Saat)

10-Korelasyon -Regresyon Analizleri (1 Saat)

11-Araştırma Kliniği ve Gerçek Verilerle Analiz Uygulamaları (2 Saat)

 

NOTLAR:

Eğitim ücretsizdir.

* Gaziantep Üniversitesi öğrencileri yararlanabilir.

*Kontenjan sınırlıdır.

*ön başvuru olarak alınmaktadır.

*kesin kayıt için güsem tarafından  iletişime geçilecektir.

*Kurs başladıktan sonra eğitim takvimi kursiyerlere verilecektir.

*Eğitim saatleri  kursu veren hoca tarafından değişiklik gösterebilir. 

*GAUZEM sistemi üzerinden  online olarak verilecektir. 

Kursu Verecek Eğitmen: Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU, Gaziantep Üniversitesi, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bu kurs Suriyeli Öğrenciler Bur Programı kapsamında TDP ile ortaklı olarak açılmaktadır. 

BAŞVURU YAP


E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.