Hemen Başvur

Ukraynaca Kursu

Kursun Adı:  UKRAYNA DİLİ  KURSU (A1)
Eğitimcinin Adı: Öğr. Gör. OLENA FURAT
   
Eğitimin Türü (Online-Yüzyüze ?) online
Eğitimin Hedef Kitlesi  
Son Başvuru Tarihi:  
Eğitim Takvimi  
Eğitimin Yeri  
Eğitim Sonunda Sınav Yapılacaksa:                           Sınav Tarihi:   
Kursun Amacı: 1. Kişiler (oturduğu yer, tanıdıkları, sahip olduğu şeyler gibi) hakkında en basit soruları
yöneltmeleri ve benzeri soruları yanıtlamaları,
2. En temel gereksinimler ya da iyi bilinen konular söz konusu olduğunda, basit ifadeler
kullanmaları ve sorulan soruları yanıtlamaları,
3. Kendilerini ve başkalarını tanıtmaları, nerede yaşadığı gibi kişisel bilgileri sormaları,
cevaplamaları,
4. Karşısındaki insanların yavaş ve açık konuşarak kendisine yardımcı oldukları sürece onlarla
basit bir şekilde konuşmaları,
5. Basit bir metni okumaları,
6. Basit bilgi formlarına kendi kişisel bilgilerini yazmaları,
7. Sayılar, miktarlar, fiyat ve zaman birimleri ile baş etmeleri,
8. Basit nezaket kalıplarını kullanmaları,
9. Basit bir şekilde yapılan yol tariflerini anlamaları amaçlanmaktadır.
Eğitime Kimler Katılabilir? (Başvuru İçin Önkoşul Durumu):   
Kursun Önemi: Türkiye ile Ukrayna’nın yüzyılları aşan tarihî, coğrafî ve kültürel yakınlıkları olmuştur. Türkiye, Ukrayna’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuş ve diplomatik ilişkiler 3 Şubat 1992 tarihinde tesis edilmiştir.
Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler karşılıklı güven, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık temelinde dinamik bir şekilde gelişmektedir.  Her iki ülke, ticari ve ekonomik, güvenlik, savunma sanayii, eğitim, bilim ve diğer alanlarda etkileşimin derinleştirilmesi için adımlar atmaktadır. Ukrayna ile Türkiye arasındaki kültürel ve insani işbirliği, Ukrayna Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında uygulamaya konulan işbirliği programlarına dayanarak yürütülmektedir.Son yıllarda, kültür alanında Ukrayna-Türkiye işbirliği sadece resmi düzeyde değil, aynı zamanda kültür ve sanat kurumları ve doğrudan temaslar düzeyinde de önemli ölçüde gelişmiştir. Ukrayna, uluslararası turizm işbirliğine açık bir ülkedir. Turizm, iki ülke arasında önemli bir işbirliği alanıdır.
Türkiye ile tüm alanlarda kuvvetli bağlara sahip Ukrayna’nın dilini öğrenmek önemli bir kazanım olacaktır.
Kurs Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?) Temel dil becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine yönelik A1 seviyesine ulaşır. Bu seviyeyi başarı ile tamamlayanlar günlük hayata dair basit cümleler kurabilir ve kısa metinleri okuyup yazmayı öğrenirler. Kendilerini Ukraynalı kişilere tanıtır, yaşadığı yerler, meslekleri ve tanıdıkları kişilerle ilgili basit paylaşımlar yapabilirler. Yavaş ve anlaşılır şekilde konuşulduğunda başlangıç düzeyinde iletişim kurabilirler.
Kurs Saati: 8
Kurs İçeriği:  1. Alfabe ve Ses Sistemi, Vurgu ve Ritim Modelleri, Ses Tonlaması, Okuma Kuralları. 2. Sözcük Yapısı: önek, kök, sonek, eril ve dişil meslek adlarındaki yapı ekleri, 1.ve 2. çekim tipi fiillerindeki harflerini farkedebilme.
3. İsim (Ad): canlı ve cansız adlar, cins ve tekillik-çoğulluk halleri, isim halleri yapısı ve hallerin tekil isimler için temel kullanım durumları.
4. Zamir (Adıl): şahıs zamirleri (yalın ve hallere göre çekilmiş), iyelik zamirleri ve onların soruları, işaret zamiri, olumsuz zamirleri.
5. Sıfat (Önad): tam sıfatların adlara göre uyum ekleri, sıfatların hallere göre çekimine genel bakış.
6. Fiil (Eylem): mastar hali, 1.ve 2. fiil çekimleri, bitmemiş/bitmiş fiil kavramı, fiilin zamanları, fiilin emir kipi, geçişli ve geçişsiz fiil tanımı, öneksiz gitmek fiili (yaya, karadan araçla), önekli fiiller.
7. Sayı (Rakam): asal sayılar, rakamların adlara göre uyumluluğu, yalın halindeki sıra sayılar.
8. Belirteç (Zarf): yer belirteçleri, zaman belirteçleri, durum belirteçleri, ölçü ve derece belirteçleri, fiilimsi belirteçler, soru belirteçleri.
9. Yardımcı Sözcükler: edatlar, bağlaçlar ve takılar (parçacıklar).
10. Sentaks (Cümle Bilgisi):
- soru sözcüğü olan ve olmayan soru cümleleri
- anlatım (bildirme) cümleleri
- özendirme cümleleri
- olumlu cümleleri
- olumsuz cümleleri
- iki ana ögeli cümleler
- tek ana ögeli cümleler
11. Dolaylı ve Dolaysız Konuşma Kalıpları.
12. Sözcük Dizimi (standart veya nötür durumlarda).
   
   
   
   
   

GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

BAŞVURU YAP

Ukraynaca Kursu için T.C. Kimlik Numaranızı yazarak başvuruya başlayınız.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Videoyu izlemek için tıklayınız.

BAŞLAMADAN ÖNCE;
belgelerinin dijital kopyalarını sisteme yüklemek üzere hazırlayınız.
E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.