Hemen Başvur

Uygulamalı Zaman Serileri Analizi

Kursun Adı:  Uygulamalı Zaman Serileri Analizi
Eğitimin Türü (Online-Yüzyüze ?) Online
Eğitimin Hedef Kitlesi Lisansüstü Öğrenciler, Akademisyenler, Araştırmacılar
Kursun Amacı: Lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin, akademisyenlerin ve iş dünyası analistlerinin ülke veya firma gruplarına dayalı veri setleri üzerinden yapacakları çalışmalarda faydalanabilecekleri analiz tekniklerini uygulayabilme yeterliliği kazandırmak.
Eğitime Kimler Katılabilir? (Başvuru İçin Önkoşul Durumu):  Temel düzeyde istatistik bilgisine sahip olan tüm araştırmacılar katılım sağlayabilir.
Kursun Önemi: Ekonometrik yöntemlerin temellerinin kavranması ve katılımcıların kaliteli ve etki faktörü yüksek dergilerde yayın yapabilmeleri bakımından önem arz etmektedir.
Kurs Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?) Kurs sonunda, kursa aktif katılım gösteren katılımcılar, akademik araştırmalarında veya piyasa araştırmalarında tek kesitli (firma, şehir, ülke vb.) modellemelerin ampirik analizlerini yapabilecek düzeye erişeceklerdir.
Kurs Saati: 12
Kurs İçeriği:  • Zaman Serisi Yöntemlerine Giriş
• Veri Setlerinin Düzenlenmesi
o Logaritmik ve Doğrusal Modelleme
o Mevsimsellikten Arındırma Yöntemleri
• Birim Kök Testleri
o DF Birim Kök Testi
o ADF Birim Kök Testi
o DF-GLS Birim Kök Testi
o PP Birim Kök Testi
o KPSS Birim Kök Testi
o ERS Point-Optimal Birim Kök Testi
o Ng-Perron Birim Kök Testi
• Klasik EKK Yöntemi
• Vektör Otoregresif (VAR) Modeller
o Otokorelasyon Teşhis Testi
o Değişen Varyans Teşhis Testi
o Parametre İstikrar Testi
o Etki-Tepki Testi
o Varyans Ayrıştırma Analizi
• Eşbütünleşme Testleri
o Engle-Granger Eşbütünleşme Testi
o Phillips-Ouliaris Eşbütünleşme Testi
o Johansen Eşbütünleşme Testi
• Eşbütünleşik Katsayı Tahmincileri
o FMOLS Katsayı Tahmincisi
o DOLS Katsayı Tahmincisi
o CCR Katsayı Tahmincisi
• ARDL Sınır Testi
• Nedensellik Testleri
o VAR Granger Nedensellik Testi
o VECM Granger Nedensellik Testi
o Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
Kurs Ücreti: 300 TL
Programda Ders Verecek Eğitmenler: Doç. Dr. Mehmet Akif DESTEK
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Mehmet Akif DESTEK

BAŞVURU YAP

Numaranızı başında 0 Olmadan 10 Hane olarak yazınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.