Hemen Başvur

Uygulamalı Zaman Serileri Analizi

Eğitimcinin Adı: Doç. Dr. Hayri ABAR
Eğitimcinin İletişim Bilgileri:                           (E-mail ve Cep Tel)  
Eğitimin Türü (Online-Yüzyüze ?) Online
Eğitimin Hedef Kitlesi Lisansüstü Öğrenciler, Akademisyenler, Araştırmacılar
Son Başvuru Tarihi:  
Eğitim Takvimi  
Eğitimin Yeri  
Eğitim Sonunda Sınav Yapılacaksa:                           Sınav Tarihi:   
Kursun Amacı: Lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin, akademisyenlerin ve iş dünyası analistlerinin ülke veya firma gruplarına dayalı veri setleri üzerinden yapacakları çalışmalarda faydalanabilecekleri analiz tekniklerini uygulayabilme yeterliliği kazandırmak.
Eğitime Kimler Katılabilir? (Başvuru İçin Önkoşul Durumu):  Temel düzeyde istatistik bilgisine sahip olan tüm araştırmacılar katılım sağlayabilir.
Kursun Önemi: Ekonometrik yöntemlerin temellerinin kavranması ve katılımcıların kaliteli ve etki faktörü yüksek dergilerde yayın yapabilmeleri bakımından önem arz etmektedir.
Kurs Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?) Kurs sonunda, kursa aktif katılım gösteren katılımcılar, akademik araştırmalarında veya piyasa araştırmalarında tek kesitli (firma, şehir, ülke vb.) modellemelerin ampirik analizlerini yapabilecek düzeye erişeceklerdir.
Kurs Saati: 12
Kurs İçeriği:  • Zaman Serisi Yöntemlerine Giriş
• Veri Setlerinin Düzenlenmesi
o Logaritmik ve Doğrusal Modelleme
o Mevsimsellikten Arındırma Yöntemleri
• Birim Kök Testleri
o DF Birim Kök Testi
o ADF Birim Kök Testi
o DF-GLS Birim Kök Testi
o PP Birim Kök Testi
o KPSS Birim Kök Testi
o ERS Point-Optimal Birim Kök Testi
o Ng-Perron Birim Kök Testi
• SEKK Yöntemi
• AR, MA ve ARIMA Modelleri
• ARCH Tipi Modeller
• Vektör Otoregresif (VAR) Modeller
o Otokorelasyon Teşhis Testi
o Değişen Varyans Teşhis Testi
o Parametre İstikrar Testi
o Etki-Tepki Testi
o Varyans Ayrıştırma Analizi
• Eşbütünleşme Testleri
o Engle-Granger Eşbütünleşme Testi
o Phillips-Ouliaris Eşbütünleşme Testi
o Johansen Eşbütünleşme Testi
• Eşbütünleşik Katsayı Tahmincileri
o FMOLS Katsayı Tahmincisi
o DOLS Katsayı Tahmincisi
o CCR Katsayı Tahmincisi
• ARDL Sınır Testi
• Nedensellik Testleri
o VAR Granger Nedensellik Testi
o VECM Granger Nedensellik Testi
o Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
Sizin aracığınızla kursa katılabilecek potansiyel kişi sayısı:  
Kurs Açmak İçin Gereken Asgari Katılımcı Sayısı:  
   
Programda Ders Verecek Eğitmenler: Doç. Dr. Hayri ABAR
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Hayri ABAR

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

BAŞVURU YAP

Uygulamalı Zaman Serileri Analizi için T.C. Kimlik Numaranızı yazarak başvuruya başlayınız.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Videoyu izlemek için tıklayınız.

BAŞLAMADAN ÖNCE;
belgelerinin dijital kopyalarını sisteme yüklemek üzere hazırlayınız.
E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.