Uzlaştırmacı Sınavına Yönelik Hızlandırılmış Tekrar Eğitimi 

Kursun Adı:  Uzlaştırmacı Sınavına Yönelik Hızlandırılmış Tekrar Eğitimi 
Eğitimcinin Adı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozdağ
Eğitimin Türü (Online-Yüzyüze ?) Yüzyüze
Eğitimin Hedef Kitlesi Uzlaştırmacı sınavına girmeye hak kazanan adaylar
Son Başvuru Tarihi:  
Eğitim Tarihi ve Süresi: 24.04.2021-25.04.2021 tarhilerinde toplam 16 saat.
Eğitimin Yeri Online
Eğitim Sonunda Sınav Yapılacaksa:                           Sınav Tarihi:   
Kursun Amacı: Uzlaştırmacı sınavına girecek adayların sınava yönelik bilgilerini güncellemeleri, 2019-2020 yılındak yapılan mevzuat değişiklikleri konusunda bilgilendirilmeleri ve sınava yönelik deneme sınavı yapılarak kursiyerlerin sınavda en yüksek başarıyı sağlamalarıdır.
Eğitime Kimler Katılabilir? (Başvuru İçin Önkoşul Durumu):  Sadece 09.05.2021 yılında yapılacak olan Uzlaştırmacılık Sınavına girmeye hak kazanmış daha önce eğitim sertifikası almış adaylar. 
Kursun Önemi: Adayların uzlaştırmacılık sınavında başarılı olması.
Kurs Sonu Elde Edilecek Kazanımlar:  (Bu kursun kişiye sağlayacağı avantajlar nelerdir?) Ulaştırmacılık sınavında başarılı olma.
Kurs Saati: 16 saat + 150 dakikalık denem sınavı
Kurs İçeriği:  Kursiyerlerin daha önce aldığı uzlaştırmacılık eğitiminin bilgilerinin güncellenmesi ve sınava yönelik tekrar eğitimi.
Kurs Açmak İçin Gereken Asgari Katılımcı Sayısı: Kurs için en az 20 kişi, en fazla 120 kşi; deneme sınavı için en az 50 kişi, en fazla 1000 kişi
Kurs Ücreti: Kurs ücreti + deneme sınavı ücreti: 400 TL (daha önce GÜSEM'de ulaştırmacılık eğitimi alanlar için % 40 indirim); Sadece deneme sınavı ücreti: 50 TL  (daha önce GÜSEM'de ulaştırmacılık eğitimi alanlar için % 20 indirim)
Programda Ders Verecek Eğitmenler: Prof. Dr. Emine Koban, Doç. Dr. Mehmet Murat, Doç. Dr. Hasan Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozdağ
Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozdağ

       ÖĞRETİM ÜYESİ

TARİH

                                KONULAR

        ZAMAN

   SAAT

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ

 

17.04.2021 Cumartesi

 

(1) Onarıcı Adalet

 

 

9:00-14:00

 

 

 

5 Saat

 

(2) Uzlaştırmanın Esasları

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ

 

 

17.04.2021 Cumartesi

(3) Uzlaştırmanın Şartları

 

(4) Soruşturma Aşamasında Uzlaştırma:

Uzlaştırmacının

      Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi  

 

Prof. Dr. Emine KOBAN

 

17.04.2021-Cumartesi

(5) Soruşturma Aşamasında Uzlaştırma:  Uzlaştırmacıların Uyması  Gereken Etik İlkeler

14:00-17:00

3 Saat

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ

18.04.2021 Pazar

 

(6) Soruşturma Aşamasında

     Uzlaştırma Usulü

Uzlaşma Teklifi

 

 

 

     9:00-13:00

 

 

 

 

4 Saat

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ

18.04.2021 Pazar

 

(7) Soruşturma Aşamasında

     Uzlaştırma Usulü

Uzlaştırmada Edim

 

Uzlaştırma Raporu ve Belgesi

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ

 

 

18.04.2021 Pazar

 

(8) Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırma

 

(9) Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçlar

 

 

 

 

Doç. Dr. Mehmet MURAT

 

18.04.2021 Pazar

(7) Müzakere

13:00-16:00

 

4 saat

 

DENEME SINAVI

18.04.2021 Pazar

DENEME SINAVI

16:00-18:30

2,5 SAAT

 

 

 

 

TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ

16 SAAT

16 SAAT

 


GÜSEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi
IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07
Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs Adı belirtiniz.
ÖNEMLİ UYARI Bankacılık uygulamalarından biri olan FAST yoluyla ödeme yapmayınız!!!
Sadece Havale veya EFT yöntemini kullanınız.

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.