Hemen Başvur

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

Eğitim Günleri: Haftasonu Cumartesi 

Eğitim Saatleri: 09.00-12.00 

 

1-KURSUN AMACI : Yaratıcı drama ile tanışmak; yaratıcı drama ile empati, farkındalık, iletişim, özgüven, kendini doğru
ifade edebilme vb. becerilerin geliştirilmesi.

2-KURSUN ÖNEMİ: Yaratıcı drama, yaratıcılık ve estetik gelişimi destekler; eleştirel ve bağımsız düşünme becerisini,
sosyal gelişimi ve birlikte çalışma alışkanlığını geliştirir; dil ve iletişim becerilerini kazandırır, kendini tanıma,
gerçekleştirme, kendine güven duyma, karar verme, işbirliği yapabilme, problem çözme, becerilerini, imgelem gücünü,
duygularını ve düşüncelerini geliştirir, empati kurmayı, farklı olay, olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazanmayı, soyut
kavramları ya da yaşantıları somutlaştırmayı, bireyler arasındaki farklılıklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlar. Yaratıcı
dramanın, başta etkili bir öğretim yöntemi olmasının yanı sıra, sanat eğitimi alanı ve bir disiplin olarak da bireyin çok yönlü
gelişimine olanak verdiği söylenebilir. Drama hem duyuların eğitimiyle başlayarak bütüncül bir estetik anlayış oluşturmaya
hem de yaşanan süreci betimleme, açıklama ve kontrol edebilmeyi sağlamada yardımcı olur. Sözü edilen bu hedefler göz
önünde bulundurulduğunda, yaratıcı drama eğitiminin bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlaması beklenmektedir.
3-EĞİTİM SÜRESİ: Haftada 3 saatlik oturumlar şeklinde toplam 8 hafta

4-BEKLENEN KATILIMCI SAYISI: En az 16-fazla 24 katılımcı

5-BAŞVURU ŞARTLARI: Kurs yetişkin katılımcılara yöneliktir.

7-PROGRAMDA DERS VERECEK EĞİTMENLER : Dr. Öğrt. Üyesi Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN

8-PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Dr. Öğrt. Üyesi Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN

YARATICI DRAMA İLE
FARK ET
KEŞFET
ÖĞREN

PROGRAM İÇERİĞİ

1. Hafta: Tanışma ve Isınma Etkinlikleri
2. Hafta: Bireylerarası İletişim ve Etkileşim
3. Hafta: Gruplararası İletişim, Etkileşim ve Empati
4. Hafta: Bireysel Özellikler ve Kendini İfade Etme
5. Hafta: Yaratıcı Dramanın Bileşenlerine (lider, grup, yaşantı, mekan, konu, teknik, canlandırma...) ilişkin
Farkındalık Çalışmaları
6. Hafta: Yaratıcı Dramada Nesnelerden Yaralanma
7. Hafta: Yaratıcı Dramada Fotoğraflardan Yaralanma
8. Hafta: Yaratıcı Drama ve Zaman Yönetimi

EĞİTMEN HAKKINDA

Yönetici

Admin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam sit amet nulla sed neque congue pharetra sed sed leo. Pellentesque elementum porttitor libero hendrerit porta. Aenean vitae odio semper, iaculis nibh non, hendrerit augue. Nam non tincidunt justo, eu fermentum nulla

BAŞVURU YAP


E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.