Genel Bilgiler

MİSYONUMUZ

       Bilgi toplumunun gereklerini yerine getirmek üzere sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimlerimizle, herkesin ulaşabileceği yaşam boyu eğitim programları düzenleyerek; öncelikle bulunduğumuz bölgede, uzun vadede ise ulusal ve ulaslar arası eğitim sahnesinde etkin, saygın bir aktör olarak yer almaktır.

 

VİZYONUMUZ

 • Sürekli eğitimler ile üstün kalitede programlar sunmak,
 • Eğitim programlarının hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesinde sürekli analizler yaparak hizmet kalitesini arttırmak,
 • Bilgiyi ve bilimi toplum yararına sunmanın en etkin süreçlerini geliştirmek,
 • Toplumun zorunlu ihtiyacı olan sürekli öğrenme ve gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirmek,
 • Bilgi açığı bulunan toplumsal sorunlara  duyarlılık göstermek ve buna yönelik projeler üretmek,
 • Programlarımızda yer alan katılımcıların eğitim-öğrenim gereksinimlerini karşılamak ve yeni ufuklar açmak,
 • Düzenlenecek eğitim programları ile faaliyet gösterdiğimiz bölgenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak
 • GÜSEM'in kuruluş amacı, Gaziantep Üniversitesinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını (kurs, seminer, konferans, vb) düzenlemek ve koordinasyonunu sağlamak ve bu şekilde Üniversitemizin; toplum, kamu/özel sektör ve ulusal/uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

İLKE ve DEĞERLERİMİZ

 • Kuramsal bilgiyi uygulamayla birleştirerek katılımcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Sürekli eğitim faaliyetlerinde üniversitemiz birimleri arasında kaliteyi ve işbirliğini korumak ve geliştirmek,
 • Sürekli eğitim programlarımızın Gaziantep Üniversitesi’nin temel ilkelerine  ve  bilimsel etik değerlerine uygun olmasına özen göstermek,
 • GÜSEM’in güvenilirliğini koruyarak, standartlarını sürekli geliştirmektir.

 

YÖNETİM KADROMUZ

Müdür: Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Belma SUNA

Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet Atilla UĞUR

Doç. Dr. Mehmet MURAT

Öğr. Gör. Fahri ÇEPİK

 

İDARİ PERSONEL KADROMUZ

Sayman Mutemedi : Bayram ERDEN (Dahili:1906)

Eğitim Koordinatörü: İpek TEZEL (Dahili:1909)

Grafik Tasarım: Gamze ÖZTÜRK CAN (Dahili: 1907)

Sözleşmeli Personel : Halil İbrahim AKÇAY

 

HESAP NUMARALARIMIZ

Hesap Adı: G.Antep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı


Banka/Şube: Halkbank-Uydu Şubesi


IBAN NO: TR 20 0001 2001 3380 0080 0000 07


Not: Lütfen ödemelerinizde Ad Soyad, TC Kimlik No, Kurs adı belirtiniz.

 

 

 

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.