MİSYONUMUZ

Bilgi toplumunun gereklerini yerine getirmek üzere sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimlerimizle, herkesin ulaşabileceği yaşam boyu eğitim programları düzenleyerek; öncelikle bulunduğumuz bölgede, uzun vadede ise ulusal ve ulaslar arası eğitim sahnesinde etkin, saygın bir aktör olarak yer almaktır.

VİZYONUMUZ

Sürekli eğitimler ile üstün kalitede programlar sunmak,

Eğitim programlarının hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesinde sürekli analizler yaparak hizmet kalitesini arttırmak,

Bilgiyi ve bilimi toplum yararına sunmanın en etkin süreçlerini geliştirmek,

Toplumun zorunlu ihtiyacı olan sürekli öğrenme ve gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirmek,

Bilgi açığı bulunan toplumsal sorunlara  duyarlılık göstermek ve buna yönelik projeler üretmek,

Programlarımızda yer alan katılımcıların eğitim-öğrenim gereksinimlerini karşılamak ve yeni ufuklar açmak,

Düzenlenecek eğitim programları ile faaliyet gösterdiğimiz bölgenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak

 

GÜSEM'in kuruluş amacı, Gaziantep Üniversitesinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını (kurs, seminer, konferans, vb) düzenlemek ve koordinasyonunu sağlamak ve bu şekilde Üniversitemizin; toplum, kamu/özel sektör ve ulusal/uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

İLKE ve DEĞERLERİMİZ

Kuramsal bilgiyi uygulamayla birleştirerek katılımcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmak,

Sürekli eğitim faaliyetlerinde üniversitemiz birimleri arasında kaliteyi ve işbirliğini korumak ve geliştirmek,

Sürekli eğitim programlarımızın Gaziantep Üniversitesi’nin temel ilkelerine  ve  bilimsel etik değerlerine uygun olmasına özen göstermek,

GÜSEM’in güvenilirliğini koruyarak, standartlarını sürekli geliştirmektir.

 

 

Müdür

Doç.Dr.Rüstem YANAR

 

Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi: Mehmet BİÇİCİ


Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Mehmet Fatih ÖZMANTAR


Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç.Dr.Mahmut ÇINAR
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre TANSÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZTÜRK


İdari Personel

Sayman Mutemedi     : Bayram ERDEN (Dahili:1906)

Eğitim Koordinatörü: M. Alpaslan EŞKİ (Dahili:1907)

Grafik Tasarım: Gamze ÖZTÜRK (Dahili: 1909)

Sözleşmeli Personel : Mesut KÖFTECİ

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.